Wat is de Maand van de Preventie?

De lokale apotheker speelt een pivotale rol binnen de eerstelijnszone. De (huis)apotheker is – naast de huisarts – voor veel patiënten het eerste aanspreekpunt. Dit wat betreft contacten met betrekking tot informatie over geneesmiddelen, maar ook contacten met betrekking tot preventie, zelfzorg en opvolging van chronische aandoeningen.

In mei 2021 organiseerde VAN haar eerste ‘Maand van de Preventie’. Tijdens deze maand zetten we jaarlijks de preventierol van de apotheker in de kijker. VAN stelt gedurende een maand een thema uit het preventiebeleid centraal en biedt apothekers ondersteuning aan om over dit thema in gesprek te gaan met hun patiënten.

De doelstelling van de ‘Maand van de Preventie’ is tweeledig:

  1. Apothekers meer en gericht aan preventie laten doen, door focus te leggen op een duidelijke thema, binnen een afgebakende periode met de nodige ondersteuning.
  2. Aan de overheid aantonen dat apothekers effectief een rol kunnen spelen in preventie, door dit aan te tonen via het verzamelen van data.

2022: huidkanker

Voor de tweede editie, is het thema huidkanker. Want in de zonnige maanden is er meer aandacht nodig voor de bescherming van je gevoelige huid. Huidkanker is de meest voorkomende vorm én de vorm van kanker die het meest stijgt in België. 40% van alle kankers is een type van huidkanker. ​Daarom is het essentieel om je huid voldoende te beschermen tegen de zon. Dit geldt niet alleen voor de cliché zonnekloppers, maar ook voor wie veel buiten werkt, speelt, sport … komt op de radar als risicogroep.

Apothekers kunnen dankzij hun kennis en ervaring een belangrijke preventierol spelen, door patiënten bewust te maken van de gevaren van de zon en door zonnebescherming op maat van de patiënt aan te bieden. De campagne rond rookstop was zo succesvol dat we die blauwdruk ook voor deze nieuwe actie rond huidkanker kunnen overnemen. Heel concreet? Goede inhoudelijke ondersteuning, informatie op maat van het apotheekteam én de patiënt, nadruk op registratie en kant-en-klare materialen voor de officina. VAN zet er een megafoon onder zodat de actie zo breed mogelijk wordt opgepikt door de media.

VAN doet waarin we goed zijn: verbinden, samenwerken en connectie maken met de juiste partners. De campagne wordt inhoudelijk mee ondersteund door Stichting tegen Kanker en Euromelanoma. Ze lezen grondig alle materialen na en zijn ook betrokken bij de opleiding voor apothekers, gepland in april.Uiteraard zorgt ook Pharmanology voor een extra forum. Tijdens het panelgesprek eind januari over ‘het plan van VAN’ op Pharmanology TV wezen dermatoloog Harm van der Endt en de andere panelleden op de rol van de apotheker bij preventie van huidkanker. Maar ook op de livebeurs begin mei plannen we gesprekken en infosessies rond het thema. Ook Eau Thermale Avène zet zijn schouders onder dit project.

‘Registreer je acties’, dat was het mantra van de vorige campagne en ook voor huidkanker blijven we het herhalen. Om te weten welke impact we hebben, moet er worden gemeten. Zo eenvoudig is het. Met 4 heldere CNK-codes – die snel ingescand kunnen worden via een setje sleutelhangers – kan je ook nu weer alle inspanningen in kaart brengen: sensibiliseren, doorverwijzen …

 

Materialen

Ook voor deze editie werden nieuwe materialen ontwikkeld.

 

ontdek de materialen

2021: rookstop

Tijdens de eerste editie stond rookstopbegeleiding centraal, een thema waar de apotheker reeds vertrouwd mee is. Roken is nog steeds erg aanwezig in onze maatschappij. Het geeft een sterk verhoogde kans op het ontwikkeling van longkanker, en de rook beschadigt de longen met longaandoeningen zoals COPD tot gevolg. Daarnaast is er ook nog het effect op hart en bloedvaten. De diverse overheden, zowel Vlaams als federaal, hebben acties rond een anti-rookbeleid opgenomen in hun beleidsnota’s.

Het is de taak van de apotheker om rookstop aan te brengen bij patiënten. Door hun wetenschappelijke achtergrond zijn apothekers goed geplaatst zijn om patiënten te helpen die wensen te stoppen met roken. Ze komen langs in de apotheek voor hulpmiddelen die hen kunnen helpen, kaarten dit aan in een gesprek met de apotheker of laten het terloops vallen. Apothekers spelen hierop in en geven advies, gaande van ondersteunende geneesmiddelen en nicotinevervangers, over de nodige farmaceutische zorg en een motiverende schouderklop, tot een doorverwijzing naar de huisarts of tabakoloog.

Via hun software kunnen apothekers hun acties bij de rookstopbegeleiding van patiënten registreren. Hiervoor maken ze gebruik van specifieke CNK-codes, die door de verschillende softwaresystemen kunnen worden geregistreerd. Farmaflux vzw zorgt dan voor een verzameling van alle geregistreerde acties over de apotheken en softwareleveranciers heen. Deze aanpak wordt reeds succesvol gebruikt voor andere projecten van VAN.

 

Materialen

Om apothekers te ondersteunen en stimuleren actief het gesprek aan te gaan met hun patiënten werden er verschillende materialen ontwikkeld.

 

ontdek de materialen

Coördinator focusdomein

Heb je een vraag in verband met dit focusdomein of wil je graag helpen om dit verder uit te bouwen? Neem contact op met de coördinator.