001-shield

Preventie

Preventie heeft tot doel ervoor te zorgen dat mensen gezond blijven door hun gezondheid te bevorderen en te beschermen. Daarnaast is het van belang ziekten en complicaties van ziekten te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen.

Interessante publicaties

Belangrijke aandachtspunten voor een efficiëntere zorgsector

Er zijn momenteel grote aspecten van de zorg die vaak bijzonder inefficiënt zijn. Daarom hebben we onze oorspronkelijke 8 aanbevelingen voor een duurzaam gezondheidsbeleid herleid naar een beknopte 5 punten die we recentelijk voorstelden aan de politieke partijen. Door hier aandacht op te vestigen, kunnen we een significant betere gezondheidswinst maken, alsook bovendien een flinke financiële besparing. Om de efficiëntie van de gezondheidszorg te verbeteren, moeten we de expertise van apothekers optimaal benutten. Daarom pleiten we voor de erkenning van apothekers als zorgverleners, hun betrokkenheid bij preventieprogramma's, een performante gegevensdeling, ondersteuningsmechanismen voor nieuwe samenwerkingsmodellen, en structurele subsidiëring voor kringwerking.

Hoe zien de Vlaamse politieke partijen jouw plaats in de preventie?

Preventie is een van de voornaamste bevoegdheden van de Vlaamse overheid in de gezondheidszorg. Daarom hebben we de programma’s van de Vlaamse politieke partijen doorgenomen om te zien welk belang ze hieraan hechten. Vervolgens vroegen we de partijen om hun reactie en welke rol ze toekennen aan de apotheker. Wat zal hun plaats zijn in dit belangrijke deel van de zorg?

Vlaanderen zet in op preventief tabaksbeleid

Er zijn helaas een aantal struikelblokken die de apothekers soms beletten om hun volledig potentieel in rookstopbegeleiding in te zetten. Volgens Hilde Deneyer, algemeen directeur VAN, worden apothekers onvoldoende in gesteund door de overheid. “We kunnen niet anders dan vaststellen dat er momenteel in België geen globaal plan van aanpak is”, zegt Hilde in een recent artikel van Farma-Sfeer. “En dat in tegenstelling tot de meeste andere landen die wel een globaal plan hebben. De versnippering van de bevoegdheden, zowel politiek als over de diverse actoren speelt daar ook een rol in. Iedereen doet wel iets: de ziekenfondsen, Kom op Tegen Kanker, Stichting tegen Kanker enzovoorts. Ook de eerstelijnszones trachten een rol op te nemen. Het is niet duidelijk wie de leiding heeft.”