Op deze pagina vind je de laatste updates van VAN en onze focusdomeinen.
Image
image digitalisering partijen.jpg

Een dringende oproep voor digitalisering en efficiëntie in de gezondheidszorg

7 jun 2024
We vroegen de aandacht van de Vlaamse partijen voor het belang van performante digitale gegevensdeling in de gezondheidszorg. Alleen zo kunnen we evolueren naar een geïntegreerd zorgsysteem, efficiëntere zorgprocessen en het optimaliseren van de individuele- en volksgezondheid. Ooit – begin jaren 2000 - was Vlaanderen koploper in het nemen van initiatieven hierin. Maar tot op vandaag is er nog steeds geen geïntegreerd performant elektronisch patiëntendossier gerealiseerd waar alle betrokkenen, volgens hun toegekende rechten, toegang toe hebben. Dit veroorzaakt veel kosten in de zorg en beïnvloedt in hoge mate de kwaliteit van de zorg. Apothekers moeten ook te allen tijde digitale medicatieschema’s kunnen raadplegen, aanpassen en/of delen opdat geïntegreerde zorg mogelijk wordt. Die digitale schema’s zijn best uniek: één gedeeld medicatieschema voor één patiënt, zodat er geen verwarring ontstaat. Apothekers moeten ook laboresultaten kunnen consulteren. Ook voor andere zorgverleners is een geïntegreerd elektronisch patiëntendossier van kapitaal belang om goede zorg te kunnen verlenen. Vandaag moeten nog te veel verschillende tools gecombineerd worden, en worden ziekenhuizen en (huis)apothekers – anno 2024! - nog al te vaak gedongen samen te werken aan de hand van papieren tools in plaats van te kunnen werken met digitale, geïntegreerde en performante systemen, toegankelijk voor de burger, eerstelijn én het ziekenhuis. Daarom stelden we de expliciete vraag aan alle Vlaamse partijen: “Vindt uw partij performante digitale gegevensdeling belangrijk genoeg om dit als prioriteit mee te nemen in het regeerakkoord, wanneer u aan zet bent?”
Communicatie
Digitalisatie
Eerste Lijn
Getuigenis
Mededeling
Oproep
Partner