Vlaams Apothekers Netwerk

VAN is het representatief netwerk van de Vlaamse apotheker dat fungeert als aanspreekpunt en spreekbuis van de apotheker voor de Vlaamse overheid en alle organisaties betrokken bij de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen.

Kom meer te weten over VAN

Onze beroepsverenigingen

VAN is een netwerkorganisatie van de verschillende Vlaamse beroepsverenigingen voor apothekers. Het brengt hun standpunten samen en stimuleert de onderlinge samenwerking.

Onze partners

VAN is het aanspreekpunt en de spreekbuis van de apotheker tegenover de Vlaamse overheid en alle organisaties betrokken bij de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen.

Hoe we werken

Om onze doelen te bereiken werken we volgens een duidelijke missie en visie. Binnen onze werking staan betrokkenheid, participatie en een open dialoog centraal.