VAN is een netwerkorganisatie van de Vlaamse apothekersverenigingen en fungeert als aanspreekpunt en spreekbuis tegenover de Vlaamse overheid en alle organisaties betrokken bij de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen.

Onze missie en visie

VAN heeft tot doel om de apotheker te vertegenwoordigen tegenover de Vlaamse overheid en andere partners binnen de gezondheids- en welzijnszorg. Als netwerk staat VAN voor betrokkenheid, participatie en open dialoog.

missie en visie

Raad van bestuur

De Raad van Bestuur van VAN bestaat uit vertegenwoordigers van de vijf provincies waar de bij VAN aangesloten beroepsverenigingen actief zijn, de Vlaamse coöperatieve apotheken en een vertegenwoordiger van APB. Samen met de Voorzitter en de Algemeen Directeur van VAN bepalen zij de koers en dagelijkse werking.

Leden van het bestuur

Coördinatoren beroepsverenigingen

Het VAN-netwerk bestaat uit verschillende beroepsverenigingen die de krachten bundelen om het apothekersberoep te versterken. De coördinatoren van de beroepsverenigingen zijn de aanspreekpunten van de operationele werking van VAN.

Coördinatoren beroepsverenigingen 

Samenwerking met andere partners

VAN verdedigt de belangen van de apothekers binnen een multidisciplinaire context. Hiervoor werkt het samen met de andere partners in de Vlaamse gezondheids- en welzijnszorg.

onze partners