Sinds maart 2021 werken VAN en het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) samen aan het project #CAVAsa. Het doel van dit project is om apothekers in te schakelen als detectiekanaal voor personen met psychosociale noden. Het project wordt ondersteund met middelen van de Vlaamse overheid. 

De naam #CAVAsa is een samenvoegsel van de afkorting van de twee initiatiefnemers: CAW en VAN samen. Het verwijst ook naar de vaak gestelde vraag ‘ça va’, ‘hoe gaat het?’. Een vraag die de lokale huisapotheker vaak stelt en die de essentie van het project benadrukt.

Image
CAVASa - verloop

Het project verloopt in verschillende fases. Sinds september 2021 werken apothekers in negen verschillende eerstelijnszones mee aan de pilootprojecten. Tegen eind februari 2022 moeten de resultaten van deze pilootfase gekend zijn. 

Het projectteam ontwikkelde samen met de apothekers uit de pilootprojecten een pakket aan materialen, waaronder een wegwijzer, om de apothekers te ondersteunen. Daarnaast krijgen de betrokken apothekers de nodige opleiding om signalen van psychosociale problemen te herkennen en worden er op geregelde tijdstippen intervisies georganiseerd. 

 

Meer info over het project vind je terug op cavasa.be. 

naar de website

Bekijk hier het resultatenrapport van de pilootfase