gradient

Eerste lijn & Zorgsamenwerking

De eerste lijn wordt gevormd door de lokale zorg- en hulpverleners die het dichtst bij de persoon met een zorg- of ondersteuningsnood staan. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor personen met zorg- en welzijnsvragen. In 2020 ging de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen officieel van start: we spreken nu van 60 eerstelijnszones in Vlaanderen en Brussel.

Interessante publicaties

Image
apotheek zon.JPG

VAN blikt terug en vooruit

De afgelopen jaren zijn zeer turbulent geweest. De zorgsector stond voor enorme uitdagingen. En toch heeft elke zorgverlener deze uitdaging aangedurfd. Niet in het minste de apothekers. VAN is zeer trots op het werkt dat de apothekers hebben verricht en vereerd om apothekers verder te helpen in hun werk en innovatie. De Raad van Bestuur heeft daarom een speciale boodschap voor alle apothekers.

Andere financieringsvormen in de apotheeksector

Het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) maakt zich zorgen over het budget voor de gezondheidszorg. We pleiten voor een politiek debat over gemengde financiering op het niveau van de sector en voor gemengde financieringsvormen met afspraken tussen de entiteiten op federaal niveau en de regio’s.
Image
Masterproef - rol en ondersteuning van apothekers in eerstelijnszones in Vlaanderen

Masterproef: Rol en ondersteuning van apothekers in eerstelijnszones in Vlaanderen

Voor haar masterproef deed apotheker Marie Carrein (Master in het Management en het Beleid van de Gezondheidszorg, 2021) onderzoek naar de rol die apothekers opnemen binnen de eerstelijnszones in Vlaanderen. Ze legde hierbij focus op de apothekers die actief zijn in de zorgraden, en peilde naar de verwachtingen van apothekers met betrekking tot de kringwerking.