20 mrt 2024
Communicatie
Eerste Lijn
Intern nieuws
Mededeling
Partner
Image
workshop.jpg

In aanloop naar de verkiezingen van dit jaar heeft het VAN-netwerk in het voorjaar van 2023 acht aanbevelingen voor een duurzaam gezondheidsbeleid in Vlaanderen geformuleerd. Deze aanbevelingen kunnen als inspiratie dienen bij de vorming van een Vlaams Regeerakkoord en de daarbij behorende beleidsverklaring. In deze serie gaan we dieper in op elke aanbeveling, bespreken de noodzaak ervan en onderzoeken hoe we de aanbeveling kunnen integreren in de zorgsector. In deze derde editie staat de focus op de samenwerkingsmodellen.Lees hier onze aanbeveling in het kader van preventie.

Lees hier onze aanbeveling in het kader van eerste lijn & zorgsamenwerking
.

 

 

Beleidsaanbeveling - Samenwerkingsmodellen

 

Nieuwe samenwerkingsmodellen in de eerstelijnsgezondheidszorg faciliteren, ondersteunen en promoten, door bijvoorbeeld het openstellen van financieringsmodellen. De apotheeksector incentives bieden in het kader van de oprichting van multidisciplinaire buurtteams (o.a. netwerken op buurtniveau en brede eerstelijnspraktijken).

In de eerstelijnsgezondheidszorg is een duurzame samenwerking tussen de verschillende actoren, waaronder de interdisciplinaire samenwerking tussen zorgverstrekkers, noodzakelijk. Dit is belangrijk in het kader van het bekomen van een geïntegreerde zorgverlening waarbij de persoon met een zorg- en/of welzijnsvraag centraal staat. Geïntegreerde zorgverlening kan een antwoord bieden op de veranderingen en groeiende uitdagingen in de gezondheidszorg, zoals onder meer de toenemende vergrijzing, de nood aan meer aangepaste preventieve zorg, de stijgende nood aan geestelijke gezondheidszorg, het stijgend aantal patiënten met multimorbiditeiten en de hogere betrokkenheid van de patiënt en burger. Dankzij diverse samenwerkingsmodellen in de eerstelijnszorg die leiden naar geïntegreerde zorg kan de expertise van de verschillende zorgverstrekkers rond de patiënt in kwestie op een meer vlotte manier gedeeld worden.

Daarnaast bieden deze samenwerkingsmodellen in de zorg de mogelijkheid tot onder meer een meer betaalbare zorg, een hogere patiënten-tevredenheid, betere en efficiëntere zorgverstrekking, een betere kwaliteit van de arbeid en een efficiëntere werkomgeving voor de zorgverstrekker gecreëerd worden.1.

Ook lokale (huis)apothekers nemen een belangrijke plaats in de eerstelijnszorg (zie aanbeveling kringwerking). Ze zijn expert op het vlak van geneesmiddelen en alles wat daarbij komt kijken van farmaceutische zorg. Apothekers betrekken in multidisciplinaire teams maakt het delen van deze expertise en ervaring mogelijk. Dit kan de medicatieveiligheid alleen maar positief beïnvloeden. Bovendien is de lokale (huis)apotheker als het ware de voelspriet binnen de eerstelijn; burgers kunnen de apotheker heel laagdrempelig binnenstappen met zorg- welzijns- en gezondheidsvragen. Elke burger krijgt wel eens te maken met een klacht waarvoor een medicamenteuze behandeling vereist is. Bij ziekten is een geneesmiddel, al dan niet in zelfzorg, vaak de eerste stap. De lokale (huis)apotheker komt ook op regelmatige basis in contact met zijn patiënten, waardoor een vertrouwensrelatie ontstaat en werkt samen met andere eerstelijnszorgverleners aan de zorg rond de patiënt. Dit gebeurt nu reeds hier en daar en wint aan efficiëntie via diverse samenwerkingsmodellen.

Apothekers ervaren - net zoals de andere zorgverleners - een hoge druk door onder meer de bovenstaande uitdagingen in de gezondheidszorg, de hoge zorgvraag en de kloof tussen vraag en aanbod aan personeel. De COVID-19-crisis oefende een grote invloed uit op de werkdruk en sedertdien is deze werkdruk hoog gebleven. Financiële ondersteuning, gelijkaardig aan Impulseo en VIPA, om dergelijke samenwerkingsmodellen, in de eerstelijn op te zetten of verder uit te bouwen maakt het mogelijk de efficiëntie en kwaliteit te verbeteren van geïntegreerde zorg. Dit betekent een meerwaarde voor de patiënt.

 

Concreet vragen we aan de overheid om de piste van financiering zoals VIPA of Impulseo VIPA-financiering te bekijken voor toekomstige (multidisciplinaire) apotheekpraktijken.

  1. https://www.federatievrijeberoepen.be/images/res448694_1.pdf
  2. https://vlaamsapothekersnetwerk.be/focusdomeinen/transmurale-zorg/gemeente-op-schema
  3. https://www.diabetes.be/nl/preventie-en-sensibilisering/halt2diabetes