gradient

Eerste lijn & Zorgsamenwerking

De eerste lijn wordt gevormd door de lokale zorg- en hulpverleners die het dichtst bij de persoon met een zorg- of ondersteuningsnood staan. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor personen met zorg- en welzijnsvragen. In 2020 ging de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen officieel van start: we spreken nu van 60 eerstelijnszones in Vlaanderen en Brussel.

Interessante publicaties

Jaarverslag VAN 2023

Met een beknopt jaaroverzicht kijken we terug op 2023 en geven we een welgemeend dankwoord aan apothekers, stakeholders, beleidsmakers en partners. Samen hebben we ons afgelopen jaar ingezet voor thema's zoals vaccinatie van COVID-19 en griep, psychosociale noden en suïcidepreventie. We pleiten voor gestructureerde kringwerking, toegankelijkheid van digitale gegevens, een vlotte werking van medicatieschema’s en blijven ons inzetten voor de rol van lokale apothekers als laagdrempelige zorgverleners. In Vlaanderen blijft VAN, samen met andere zorgberoepen, streven naar structurele financiering en de evolutie van de apotheek als vindplaats voor gezondheidsvragen. In 2024, een politiek jaar met verkiezingen, blijft VAN pleiten voor beleidserkenning en duurzame werking van de apotheek in overleg met Minister Crevits en andere instanties. We geloven in een interfederale aanpak en coördineren met lokale beroepsverenigingen. VAN blijft het netwerk van Vlaamse en Brusselse apothekers waar innovatie en kennis gerespecteerd worden.