Samen met de beroepsverenigingen voor apothekers ondersteunt VAN de apothekers die een rol opnemen in de zorgraad van hun eerstelijnszone. Zij zijn lokaal de vertegenwoordigers van de apothekers en bij uitbreiding de hele cluster van zorgberoepen. 

Zo voorziet VAN geregeld thematische intervisies met de apothekers in de zorgraden en maakt het het uitwisselen van ervaringen en ideeën mogelijk via een digitaal platform.

 

Wil je meer weten over een engagement in de zorgraad? Of ben je op zoek naar de apotheker die in jouw eerstelijnszone in de zorgraad zetelt?

Neem contact op de coördinator van dit focusdomein of met de verantwoordelijke van jouw beroepsvereniging. Via onderstaande link heb je een overzicht van de apothekers die zetelen in de zorgraden van de verschillende eerstelijnszones.

 

Overzicht van apothekers in de zorgraden

Coördinator focusdomein

Heb je een vraag in verband met dit focusdomein of wil je graag helpen om dit verder uit te bouwen? Neem contact op met de coördinator.

Interessante publicaties

Image
Masterproef - rol en ondersteuning van apothekers in eerstelijnszones in Vlaanderen

Masterproef: Rol en ondersteuning van apothekers in eerstelijnszones in Vlaanderen

Voor haar masterproef deed apotheker Marie Carrein (Master in het Management en het Beleid van de Gezondheidszorg, 2021) onderzoek naar de rol die apothekers opnemen binnen de eerstelijnszones in Vlaanderen. Ze legde hierbij focus op de apothekers die actief zijn in de zorgraden, en peilde naar de verwachtingen van apothekers met betrekking tot de kringwerking.