VAN heeft als opdracht om in elke eerstelijnszone een kringwerking voor apothekers op te richten en te versterken. Deze kring omvat alle apothekers die werkzaam zijn binnen die eerstelijnszone en is lokaal het aanspreekpunt tegenover de andere partners binnen de eerste lijn.

Op dit moment beschikken we als apothekers over 60 informele kringen, ondersteund door de lokale beroepsverenigingen van het VAN-netwerk. Met een traject rond de kringwerking streven we op termijn naar een formelere werking. Om dit te stimuleren voorzien we binnenkort heel wat hulpmiddelen om lokaal de kringwerking te versterken, onder meer door in te zetten op concrete projecten. 

 

Heb je vragen over de kringwerking in jouw eerstelijnszone? Of wil je hier mee je schouders onder zetten?

Contacteer dan de coördinator van dit focusdomein of de verantwoordelijke van jouw beroepsvereniging.

Coördinator focusdomein

Heb je een vraag in verband met dit focusdomein of wil je graag helpen om dit verder uit te bouwen? Neem contact op met de coördinator.

Interessante publicaties

Image
Masterproef - rol en ondersteuning van apothekers in eerstelijnszones in Vlaanderen

Masterproef: Rol en ondersteuning van apothekers in eerstelijnszones in Vlaanderen

Voor haar masterproef deed apotheker Marie Carrein (Master in het Management en het Beleid van de Gezondheidszorg, 2021) onderzoek naar de rol die apothekers opnemen binnen de eerstelijnszones in Vlaanderen. Ze legde hierbij focus op de apothekers die actief zijn in de zorgraden, en peilde naar de verwachtingen van apothekers met betrekking tot de kringwerking.