Group 77

Transmurale zorg

Transmurale zorg focust op de samenwerking tussen de ziekenhuizen en externe zorgverleners, zoals apothekers. De geïntegreerde zorg voor de patiënt staat hierbij centraal. We hebben eveneens aandacht voor de digitale toepassingen in dit domein.

Interessante publicaties

Image
Come-On studie woonzorgcentra (KU Leuven, 2017)

Come-On studie woonzorgcentra (KU Leuven, 2017)

De Come-On studie deed onderzoek naar het geneesmiddelenbeleid in woonzorgcentra. Het bracht de impact van interdisciplinair overleg op het oordeelkundig geneesmiddelengebruik in kaart, deed onderzoek naar hoe het gebruik van een geneesmiddelenformularium kan geoptimaliseerd worden en hoe het medicatiemanagement kwaliteitsvol kan verlopen.