Een medicatieschema is een handig hulpmiddel voor mensen die meerdere geneesmiddelen moeten innemen én voor hun zorgverleners. Het schema biedt namelijk een overzicht van alle medicatie die de patiënt inneemt, met de juiste gebruiksinstructies. Zo weet de patiënt steeds wanneer en hoe hij zijn geneesmiddelen moeten innemen, en in welke dosis. Apothekers zijn als geneesmiddelenexperten het aanspreekpunt voor het medicatieschema van hun patiënten. 

De projecten van 'Gemeente op Schema' willen de kennis en het gebruik van het medicatieschema in een gemeente of stad bevorderen door in te zetten op sensibilisering. Gedurende zes maanden zet het lokale bestuur sterk in op sensibilisering rond een correct gebruik van geneesmiddelen en het hebben van een actueel medicatieschema. Uiteraard is het noodzakelijk dat alle lokale zorgverleners mee hun schouders zetten onder dit project.

 

Coördinator focusdomein

Heb je een vraag in verband met dit focusdomein of wil je graag helpen om dit verder uit te bouwen? Neem contact op met de coördinator.