Group 77

Transmurale zorg

Transmurale zorg focust op de samenwerking tussen de ziekenhuizen en externe zorgverleners, zoals apothekers. De geïntegreerde zorg voor de patiënt staat hierbij centraal. We hebben eveneens aandacht voor de digitale toepassingen in dit domein.

Interessante publicaties

Image
apr met patient 2.jpg

Lentenota 2022: De opdracht van de huisapotheker anno 2030 bij ziekenhuisopname en ontslag

Een ziekenhuisopname is een stresserende gebeurtenis, zeker voor oudere en kwetsbare patiënten. Wanneer de patiënt weer naar huis mag, wordt hij niet altijd goed opgevolgd. Sommigen nemen de nodige medicatie niet of verkeerd in, wat ernstige gevolgen kan hebben. We geloven dat de beste manier om dat te voorkomen is om de huisapotheker een centrale plaats geven in de opvolging van het medicatiegebruik bij en na een ziekenhuisopname. De huisapotheker is de meest laagdrempelige zorgverlener. Je loopt er zomaar binnen, zonder afspraak. Je kan er terecht voor niet alleen medicatie, maar ook advies. Hij speelt een verbindende rol wanneer de patiënt de overgangen tussen huis en ziekenhuis beleeft en is dé referentie voor medicatie.