Het project ‘de groene enveloppe’ is een initiatief in samenwerking met enkele ziekenhuizen. Het doel is om meer medicatieschema’s vanuit het ziekenhuis tot bij de huisapotheker te brengen.

Een ziekenhuisopname kan voor een patiënt een ingrijpende gebeurtenis zijn. Een goede samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn is cruciaal om een correcte transmurale informatieoverdracht te verzekeren. Op dit ogenblik ontbreekt er vaak nog een vlotte digitale gegevensdeling tussen het ziekenhuis en de eerste lijn waardoor niet alle informatie correct en volledig doorstroomt, met gevolgen voor de gezondheid van de patiënt. Het project 'de groene enveloppe' wil hierop een antwoord bieden.

 

Hoe werkt de groene enveloppe?

VAN benadert ziekenhuizen om deel te nemen aan het project en binnen hun organisatie te werken met de groene enveloppe: bij het ontslag van een patiënt geeft het ziekenhuis het medicatieschema mee in een groene enveloppe, samen met de nodige voorschriften. Het is de bedoeling dat patiënten deze enveloppe meenemen naar hun lokale apotheek.

Elke enveloppe bevat een unieke CNK-code voor elk ziekenhuis. Apothekers registreren deze code in hun apotheeksoftware en bevestigen zo de goede ontvangst van de enveloppe.  Op die manier kunnen we meten hoeveel enveloppen goed terecht komen in de apotheek. Naast een infobrief bevat de enveloppe ook een vragenlijst voor de apotheker. 

De deelnemende ziekenhuizen vinden het belangrijk dat apothekers op de hoogte zijn van eventuele wijzigingen, stopzettingen of het opstarten van nieuwe medicatie. De lokale apotheker kijkt het medicatieschema na (interacties, discrepanties,…) en past indien nodig het lokale medicatieschema of het medicatieschema op Vitalink aan.

Image
Groene enveloppe

Coördinator focusdomein

Heb je een vraag in verband met dit focusdomein of wil je graag helpen om dit verder uit te bouwen? Neem contact op met de coördinator.