14 jul 2022
Communicatie
Mededeling
Oproep
Sensibilisatie

Het ontslagmedicatieschema is essentieel om kwalitatieve farmaceutische zorg in de apotheek te garanderen en patiënten na ontslag uit het ziekenhuis goed te begeleiden. Momenteel is er nog geen vlotte digitale gegevensdeling tussen het ziekenhuis en de eerste lijn. Daarom werken we voorlopig nog met papieren documenten.Eén van de mogelijkheden om het medicatieschema in de apotheek te krijgen, is de Groene Enveloppe. Die bevat het medicatieschema, voorschriften en eventueel bijkomende informatie. Sommige ziekenhuizen hebben hiervoor hun eigen systeem, wat uiteraard ook perfect lukt. Zolang het medicatieschema goed terechtkomt bij de huisapotheker. Bijna de helft van de Vlaamse ziekenhuizen werkt met een Groene Enveloppe of een eigen systeem op minstens één dienst. Vraag daarom ook actief naar deze enveloppe of het ontslagmedicatieschema aan de patiënt. Wanneer je die krijgt, kan je een medicatie-reconciliatiegesprek met de patiënt voeren. Hierbij kijk je het medicatieschema na en kan je het aanpassen in het lokaal dossier en op Vitalink.VAN wil graag onderzoeken hoeveel ontslagmedicatieschema’s er terechtkomen bij de huisapotheker. Wil jij ons daarbij helpen? Dat kan via twee methodes:

  1. Heb je een medicatieschema MET een Groene Enveloppe, dan vragen we de CNK op de enveloppe te scannen.
  2. Heb je een medicatieschema ZONDER Groene Enveloppe, dan vragen we volgende CNK-code te scannen:

      

In regio Vlaams-Brabant (BAF) werken de ziekenhuizen van de geïntegreerde zorgprojecten Zorgzaam Leuven en ZOHrg mee aan de actie medicatie-reconciliatie. Daarom werken we in de BAF-regio iets anders. Je kan een CNK-code scannen voor elk medicatie-reconciliatiegesprek dat je voert in de apotheek. Hier meten we hoeveel gesprekken er gevoerd worden, niet hoeveel medicatieschema’s terechtkomen bij de apotheek. Hiervoor ontvang je in Vlaams-Brabant binnenkort een kaartje met de juiste CNK-code en uitleg.