20 jun 2023
Digitalisatie
Getuigenis
Intern nieuws
Partner
Transmurale Zorg
Image
bezoek siska

Wanneer een patiënt na een ziekenhuisverblijf mag vertrekken, moet een heropname in de daaropvolgende weken zo veel mogelijk vermeden worden. Toch is de kans hierop vaak reëel, want in veel gevallen loopt het mis met de medicatie die de patiënt moet nemen na het ontslag. Inzetten op een vlottere communicatie tussen de eerste lijn en de tweede lijn van het zorglandschap is cruciaal om dergelijke heropnames te voorkomen.

In kader hiervan bezocht Siska Desplenter, voorzitter Vlaamse Ziekenhuisapothekers (VZA), de apotheek waar Ann Van de Casteele actief is. Er werd onder meer gepraat over de functionaliteit van het multidisciplinair gedeeld medicatieschema, het medicatieschema van de huisapotheker en de samenwerking onder de lokale huisapothekers en ziekenhuisapothekers.

 

Siska was 10 jaar actief in het bestuur van VZA voor ze recentelijk voorzitter werd. Zo heeft ze zich vertrouwd gemaakt met de activiteiten, projecten en de organisatie van de vereniging. Samen met de verderzetting van de samenwerking met veel van haar collega-bestuursleden is dit een degelijke  basis om deze nieuwe rol op te nemen. “Elk van de bestuursleden zet zich in voor de vereniging naast hun dagtaak in de eigen ziekenhuisapotheek”, zegt Siska. “Op het moment dat ik de taak van voorzitter opnam, was ons ziekenhuis middenin de implementatie van een nieuw elektronisch voorschrift, als sluitstuk op de introductie van een nieuw elektronisch patiëntendossier. Deze eerste maanden waren pittig maar bijzonder boeiend. Als voorzitter ben je niet alleen een aanspreekpunt voor de leden en stakeholders in de sector maar bepaal je actief mee het beleid en hak je knopen door in samenspraak met het bestuur.”

“In onze beroepsvereniging bepalen we de beleidslijnen gezamenlijk, gebaseerd op ons strategisch plan” gaat Siska verder. “Deze bevatten stuk voor stuk grote projecten waarvan transmurale zorg er een heel belangrijke is. Daarom ging ik graag in op de uitnodiging. Verdere uitbouw van onze beroepsvereniging en het ondersteunen van onze leden om in een snel wijzigende en complexe context de bij te dragen tot betaalbare en kwaliteitsvolle specialistische farmaceutische zorg voor elke patiënt, daar gaan we voor, elke dag opnieuw.”

 

Bezoek bij Ann

Siska startte 20 jaar geleden in de apotheeksector als stagiair-apotheker in de officina-apotheek van haar thuisdorp Loppem. In die twee voorbije decennia stond de tijd zeker niet stil. Tijdens het bezoek aan de apotheek waar Ann werkt, kon Siska een grondige blik nemen in de huisapotheek van vandaag en kon er gepraat worden over communicatie binnen de transmurale zorg. “Het was interessant om te zien hoe de nieuwe opdrachten van huisapotheker met aandacht voor het medicatieschema en het globaal farmaceutische dossier in de dagelijkse werking van de officina vorm gekregen hebben. De vertaling van deze principes in de praktijk dus. We moeten dit soort dialogen, over hoe we de transmurale zorg verder vorm kunnen geven, behouden. Laten we samenwerken om de noden van onze patiënten én zorgverleners in realiteit te brengen.”

Volgens Siska is een elektronisch gedeeld medicatieschema essentieel om de huidige problemen in transmurale communicatie te overkomen. Want zowel de huisapotheker en de ziekenhuisapotheker als de artsen uit alle gezondheidszorglijnen worden met deze moeilijkheden geconfronteerd. “Een goed ontslag begint bij een goede opname en een goede opname begint met een goed thuismedicatieschema”, aldus Siska. Deze nood wordt momenteel ingevuld met papieren initiatieven zoals de thuismedicatiezak bij opname in het ziekenhuis of de groene enveloppe bij ontslag uit het ziekenhuis. De medicatieschema’s van de huisapotheker zijn niet zichtbaar voor de ziekenhuisapotheker. Veelal is geen medicatieschema beschikbaar in Vitalink. Daarom neemt meer en meer de ziekenhuisapotheek een actieve rol op in de bevraging en reconciliatie van de thuismedicatie, in het bijzonder op de dienst spoedgevallen waar patiënten met een ongeplande opname geconfronteerd worden. Ook voor ambulante patiënten is een gedeeld medicatieschema essentieel. Specialistische geneesmiddelen afgeleverd door de ziekenhuisapotheek of de poliklinische apotheek in het ziekenhuis mogen daar niet in ontbreken.

Een grondige digitalisering is een belangrijk werkpunt. “We moeten een elektronische communicatie mogelijk maken tussen de eerste, tweede en derde lijn waarbij iedereen betrokken bij een therapeutische relatie met de patiënt beroep kunnen doen op een up-to-date medicatieschema. Er zijn nog heel wat hordes te nemen om dit cruciaal onderdeel voor de zorg voor onze patiënt te verwezenlijken”, aldus Siska.

 

Lees hier het interview met Ann over de communicatie binnen transmurale zorg.