31 jul 2023
Communicatie
Mededeling
Oproep
Sensibilisatie
Transmurale Zorg

Wanneer een patiënt het ziekenhuis verlaat, krijgt hij vaak één of meerdere nieuwe geneesmiddelen voorgeschreven. Het is belangrijk dat de patiënt deze medicatietherapie goed opvolgt, dit om te voorkomen dat er eventueel een nieuwe ziekenhuisopname volgt. Alleen is dit niet altijd even makkelijk, zeker voor gepolymediceerde patiënten. Dat ervaar je vast vaak in je apotheek.

Om al deze info te organiseren, krijgt de patiënt bij zijn ontslag soms een medicatieschema. Helaas geraakt dit document niet altijd tot bij de huisapotheker. Om patiënten te informeren en aan te moedigen hun medicatieschema mee naar de apotheek te brengen, maakte het VAN-netwerk een animatievideo. Die geeft aan de hand van een beknopte casus weer wat een medicatieschema inhoudt en hoe het bijdraagt aan de therapietrouw van de patiënt.

 

Verspreid jij mee de video?

We willen graag de aandacht vestigen op het belang van het medicatieschema en de rol van de huisapotheker. Daarom vragen we je hulp om deze video zo wijd mogelijk te verspreiden en mee op te nemen in jouw communicatie naar patiënten toe.

Als je een website of sociale media hebt voor jouw apotheek, kan je de video daar publiceren. Het medicatienazicht door de apotheker is nog een relatief nieuwe dienst en steeds meer ziekenhuizen werken met medicatieschema’s. Deze video focust daarom op de rol van de apotheker. Heb je een aantal oudere patiënten die regelmatig medicijnen moeten nemen, dan kan de video mogelijke kopzorgen over een ziekenhuisopname wegnemen.

Heb je een scherm in je apotheek met advertenties of boodschappen van algemeen nut? Dan kan de animatievideo hier ook op getoond worden. Zo breng je jouw patiënten op de hoogte van het bestaan en het doel van het medicatieschema terwijl ze wachten of rondkijken.

 

Download de video

Je vindt hier enkele communicatieteksten die je kan gebruiken.