Project Suïcidepreventie in de Apotheek toont veelbelovende resultaten

12 jun 2024
In Vlaanderen vormt het hoge aantal zelfdodingen een ernstig probleem. In reactie hierop heeft het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) in januari 2022 de handen ineengeslagen met het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) voor een interessant project. Dit initiatief, ondersteund door de Vlaamse Overheid en als onderdeel van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie III, wil de rol van apothekers in suïcidepreventie versterken. Vanuit hun laagdrempelige positie in de samenleving kunnen apothekers niet alleen advies geven over medicatiebeheer, maar ook mensen met potentiële zelfmoordgedachten identificeren, een eerste gesprek voeren en indien nodig doorverwijzen naar verdere gespecialiseerde hulp. Het project ‘Suïcidepreventie in de Apotheek’ heeft nu een succesvolle pilootfase achter de rug. Het project maakte een methodiek om de deskundigheid van apothekers rond suïcidaliteit te bevorderen. In de eerste fase werd na een literatuurstudie en nodenbevraging binnen de sector een specifieke e-learning opleiding ontwikkeld. Deze is nu kosteloos beschikbaar voor alle apothekers. De methodiek werd ook uitgetest en toegepast in de praktijk in de tweede fase tijdens een pilootproject. Hieraan namen 16 apotheken uit verschillende Vlaamse eerstelijnszones actief deel, met intensieve begeleiding. Door middel van datacollectie kon de veelbelovende impact in kaart gebracht worden.

Persverantwoordelijke

Wenst u meer toelichting over de visie van ons netwerk of hulp bij het schrijven van een artikel? Neem gerust contact op.

Vrij te gebruiken logo's en beelden

Hieronder vind je onder meer het logo van VAN en enkele stockfoto's.