8 feb 2024
Image
Bezoek Hilde Crevits collage.jpg

Vandaag heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits een werkbezoek gebracht aan de Centrumapotheek in Torhout. Tijdens dit bezoek met een exclusieve blik achter de schermen maakte de minister grondig kennis met de dagelijkse werking van de apotheek en de cruciale rol van apothekers in het landschap van preventie en eerstelijnsgezondheidszorg. De minister had tijdens het bezoek een interessant gesprek met de lokale apotheker-titularis Annelore Verbrugghe over de diverse aspecten van de dagelijkse apotheekpraktijk, met nadruk op de bijdrage van apothekers aan preventie en eerstelijnsgezondheidszorg.

In Vlaanderen is het Vlaams Apothekers Netwerk de belangrijkste spreekbuis van de apotheker. Het Netwerk vertegenwoordigt 2600 apotheken in Vlaanderen en Brussel waar ongeveer 9000 mensen werken. Elke dag bereiken apothekers 500.000 patiënten.

Het bezoek in Torhout richtte zich op de meerwaarde die apothekers bieden in de gezondheidszorg en hoe ze fungeren als toegankelijke zorgverleners voor diverse lagen van de bevolking. De minister werd uitgenodigd om haar visie te delen over hoe het beleid de samenwerking met apothekers in eerstelijnszones verder kan versterken en optimaliseren. Tenslotte kwam ook preventie, een speerpunt van de Vlaamse overheid, prominent aan bod.

Apothekers zijn, naast huisartsen, zeer toegankelijke zorgverleners die dagelijks in contact komen met diverse lagen van de bevolking, inclusief (sociaal) kwetsbare burgers. Als directe adviseurs over medicatie kunnen apothekers patiënten ook doorverwijzen naar verdere professionele hulp indien nodig. De samenwerking tussen apothekers, andere zorgactoren en ziekenhuizen illustreert de opname van apothekers in het zorg- en welzijnslandschap.

Daarom werd er tijdens het werkbezoek gesproken over onder meer de rol van apothekers in de lokale zorgraden, de eerstelijnszones en als laagdrempelig aanspreekpunt en doorverwijzer in de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen. Apothekers zijn daarnaast vaak de eerste vindplaats voor allerlei andere gezondheidsvragen en in het kader van preventie. Sinds de voorbije coronapandemie staan ze ook grootschalige en/of lokale vaccinatiecampagnes bij via sensibilisering van patiënten en als lokale vaccinator (tegen het coronavirus en tegen de griep). Ze nemen tenslotte enthousiast deel aan projecten die de laagdrempelige zorg die ze bieden naar hogere niveaus tillen, zoals het project #CAVAsa, Maand van de Preventie en Suïcidepreventie via de apotheek.

In het kader van deze gezondheids- en preventieprojecten fungeren huisapothekers als spilfiguren in bijv. het detecteren van gezondheids- en psychosociale noden en in het doorverwijzen van (sociaal) kwetsbare burgers naar passende hulp. Deze lopende projecten hebben al veelbelovende resultaten getoond over het werk van de deelnemende apothekers in het bieden van preventieve zorg en het aanpakken van psychosociale problemen.

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits: “Onze apothekers hebben een heel verbindende rol in ons gezondheidslandschap, zeker in de eerstelijnsgezondheidszorg en op het vlak van preventie. Ze doen zoveel meer dan geneesmiddelen afleveren. Ze luisteren naar de mensen, staan in voor laagdrempelige zorg en verwijzen door waar nodig. Tijdens de laatste herfst- en wintervaccinatiecampagne 2023-2024 stonden ze ook in voor de toediening van vaccins aan prioritaire groepen en kwetsbare personen. Een kwart van de 1,5 miljoen coronavaccins werden in de apotheken geplaatst. Het bezoek in Torhout was voor mij een manier om hen daarvoor te bedanken met daarbovenop een leerrijke kijk achter de schermen van de Centrumapotheek.”

Persverantwoordelijke

Wenst u meer toelichting over de visie van ons netwerk of hulp bij het schrijven van een artikel? Neem gerust contact op.

Vrij te gebruiken logo's en beelden

Hieronder vind je onder meer het logo van VAN en enkele stockfoto's.

De missie van het Vlaamse Apothekers Netwerk

VAN is een samenwerkingsverband van de apothekersverenigingen in de Vlaamse gemeenschap. Het brengt hun standpunten samen en fungeert als spreekbuis van de Vlaamse apothekers tegenover de Vlaamse overheid en alle organisaties betrokken bij de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen. Het VAN-netwerk omkadert en versterkt de positie van de apotheker als actieve partner binnen een Vlaams gezondheidsbeleid. Via de apothekersverenigingen ondersteunt VAN de Vlaamse apotheker in zijn dagelijkse praktijk, en ontwikkelt en valoriseert het het beroep van apotheker.