26 dec 2023
Communicatie
Eerste Lijn
Getuigenis
Interview
MFO
Partner
Image
tim.jpg

In de zorgsector is multidisciplinaire samenwerking tussen verschillende zorgverleners van essentieel belang. Kringwerking kan de samenwerking onder apothekers  versterken, MFO (Medisch Farmaceutisch Overleg) is dan weer een goede manier om de communicatie met andere lokale zorgverleners te optimaliseren. Een MFO faciliteert  gesprekken tussen lokale artsen en apothekers over een breed pallet van onderwerpen, om medicatiegerelateerde problemen te identificeren en op te lossen. Die pakketten zijn inhoudelijk sterk uitgewerkt, worden gefinancierd door het RIZIV en je kan daarenboven ook rekenen op een getrainde moderator. Voor meer info en concrete ondersteuning kan je bij je lokale beroepsvereniging terecht.

Apotheker Tim Tzirtziganis, sponsor van het VAN Focusdomein Preventie, sprak eerder op een VAN infosessie over kringwerking. Hij deelde zijn inzichten over MFO’s en hoe ze de kringwerking kunnen bevorderen met als voorbeeld een recente sessie die plaatsvond in samenwerking met apothekers en huisartsen van postcode 2000 in eerstelijnszone Antwerpen Centrum.

 

Een MFO is simpel gezegd een georganiseerd gesprek tussen lokale artsen en apothekers om ervoor te zorgen dat er grondig afspraken gemaakt kunnen worden. Die afspraken helpen om problemen efficiënt op te lossen en te vermijden. ‘Het recente MFO dat wij in Antwerpen organiseerden ging vooral over de begeleiding van de chronische patiënt door arts en apotheker’, vertelt Tim. ‘Dat was eigenlijk zowat de eerste instap-MFO. Meer als een kennismaking tussen apothekers en artsen dus. We wilden laten zien hoe wij de patiënt benaderen, met informatie over het GFD, openstaande voorschriften en dergelijke. Maar ook hoe de artsen dit aanpakken.’

‘We hebben ervoor gekozen om hiervoor een groep van zorgverleners uit postcode 2000 samen te brengen’, gaat Tim verder. ‘Een huisarts vertegenwoordigde uiteraard de groep van huisartsen, terwijl ik dit deed voor apothekers. We faciliteerden de bijeenkomsten, spraken collega's aan en moedigden hen aan om deel te nemen. Een MFO zelf wordt altijd begeleid door een moderator, in dit geval was dat iemand van KAVA met ervaring, die de voorbereide stof presenteerde en de dialoog tussen artsen en apothekers op gang bracht.’

 

Kringavonden en MFO’s

Het grootste verschil tussen lokale kringavonden en MFO’s is volgens Tim de omvang van het besproken onderwerp. ‘Een kringavond behandelt meer het algemene plaatje van de zorg, niet zozeer specifieke onderwerpen zoals bij een MFO. Bij een MFO zoomen we in op bepaalde topics. Deze keer ging het over de chronische patiënt, maar we hebben ook MFO's over COPD, DOAC-medicatie en wellicht volgend jaar over diabetes. Het draait daarbij echt om één specifiek onderwerp, waarbij we samen met zorgverleners de patiënten in detail bespreken om de beste begeleiding te bepalen.’ Kringavonden zijn ook vaak meer gericht op de kringwerking van apothekers, terwijl MFO's een bredere groep van zorgverleners hebben in de gesprekken.

 

Samenwerking in kringen

Tim gelooft dat MFO’s kunnen dienen om de samenwerking in een kring te bevorderen. ‘In dit geval was het goed dat we klein zijn begonnen met deze MFO. Als we naar de kringwerking kijken, kunnen MFO's dienen als een manier om meer mensen te betrekken en uiteindelijk naar een groter geheel te gaan. Zo kunnen we de samenwerking tussen verschillende groepen versterken en uitbreiden. Het is belangrijk om te voorkomen dat mensen door de bomen het bos niet meer zien, met alle verschillende niveaus en informatiebronnen die er zijn.’

Tim zou alvast zeker zijn collega apothekers aanraden om mee in te stappen in hun lokale kringwerking. ‘Zeker apothekers die vaak zelfstandig werken en zich geïsoleerd kunnen voelen’, zegt hij. ‘Het voordeel van een kringwerking is dat je in contact komt met collega's die hetzelfde doel hebben. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat het beroep van de apotheker steviger verankerd raakt in de maatschappij en sterker naar voren komt, zowel richting de overheid als in het algemene beeld van de mensen. Door samen te werken, kunnen we meer betekenen voor de burger dan wanneer we alleen binnen onze eigen muren blijven kijken.’