001-shield

Preventie

Preventie heeft tot doel ervoor te zorgen dat mensen gezond blijven door hun gezondheid te bevorderen en te beschermen. Daarnaast is het van belang ziekten en complicaties van ziekten te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen.

Interessante publicaties

Vlaanderen zet in op preventief tabaksbeleid

Er zijn helaas een aantal struikelblokken die de apothekers soms beletten om hun volledig potentieel in rookstopbegeleiding in te zetten. Volgens Hilde Deneyer, algemeen directeur VAN, worden apothekers onvoldoende in gesteund door de overheid. “We kunnen niet anders dan vaststellen dat er momenteel in België geen globaal plan van aanpak is”, zegt Hilde in een recent artikel van Farma-Sfeer. “En dat in tegenstelling tot de meeste andere landen die wel een globaal plan hebben. De versnippering van de bevoegdheden, zowel politiek als over de diverse actoren speelt daar ook een rol in. Iedereen doet wel iets: de ziekenfondsen, Kom op Tegen Kanker, Stichting tegen Kanker enzovoorts. Ook de eerstelijnszones trachten een rol op te nemen. Het is niet duidelijk wie de leiding heeft.”

Suïcidepreventie in de apotheek

Suïcidepreventie in de apotheek