Image
Bewegen op verwijzing

De huisapotheker is – naast de huisarts – voor veel patiënten het eerste aanspreekpunt voor gezondheidsvragen. Dit voor geneesmiddelen en zelfzorg, maar zeker ook als het gaat over preventie en een gezonde levensstijl. VAN werkt opnieuw samen met het Vlaams Instituut Gezond leven voor Bewegen Op Verwijzing: een project dat mensen met een gezondheidsrisico en een passieve levensstijl op weg helpt naar een actiever leven.

Tot voor kort konden enkel artsen patiënten doorverwijzen naar een Bewegen Op Verwijzen-coach. Via professionele coaching en een beweegplan op maat, motiveert zo’n coach de deelnemer om te werken aan een actieve levensstijl.

Onder meer op vraag van VAN onderzoekt het Vlaams Instituut Gezond Leven een verbreding van de doorverwijzers: in 12 pilootregio’s mogen apothekers, diëtisten, kinesitherapeuten, maatschappelijk en sociaal werkers, psychologen en verpleegkundigen hun patiënten/cliënten in beweging zetten via een Bewegen Op Verwijzing-coach. Deze pilootprojecten lopen van september 2021 tot december 2022. Na deze periode volgt er een evaluatie.

 

Lees meer over de pilootprojecten