21 apr 2023
Eerste Lijn
Partner
Preventie
Sensibilisatie

Van 24 tot en met 30 april is het de Week van de Valpreventie. Vaak zijn ouderen zich nog te weinig bewust dat vallen een probleem is en dat je het kan voorkomen. Het is als hulpverlener van essentieel belang om de oudere bewust te maken dat vallen vaak voorkomt en ernstige gevolgen kan hebben. Gelukkig is vallen op een makkelijke manier te voorkomen: door je patiënten te helpen meer te bewegen. Daar kan Bewegen op Verwijzing bij helpen.

Als apotheker kunnen we patiënten helpen aanzetten om meer te bewegen. In 2021 werd een pilootproject opgestart van het initiatief “Bewegen Op Verwijzing” van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Hiermee kan een zorgverlener met een patiënt praten over hoe goed hij/zij beweegt. Als de patiënt hulp nodig heeft, kan de zorgverlener hen doorverwijzen naar een bewegingscoach. Vroeger kon er enkel door een arts doorverwezen worden naar een coach. Dankzij het pilootproject kunnen ook verschillende andere zorgverleners vanuit hun functie patiënten doorverwijzen, inclusief apothekers.

Op die manier worden nog meer mensen met een gezondheidsrisico op weg geholpen naar een actief leven! In 12 pilootregio’s mogen apothekers, diëtisten, kinesitherapeuten, maatschappelijk & sociaal werkers, psychologen en verpleegkundige hun patiënten/cliënten in beweging zetten via een Bewegen Op Verwijzing-coach. De coach motiveert de patiënt om aan actieve levensstijl te ontwikkelen via professionele coaching en het opstellen van een beweegplan op maat.

  • De huisapotheker is – naast de huisarts – voor veel patiënten het eerste aanspreekpunt voor gezondheidsvragen. Zowel over medicatie als zelfzorg. Daarnaast staan ze in voor de opvolging van chronische aandoeningen of een gezonde levensstijl. 
  • Een huisapothekers heeft ervaring in het opnemen van een oriënterende rol, die nu opgenomen kan worden als doorverwijzer.
  • De gegevens uit het dossier gekoppeld aan de informele vertrouwensband maken dat apothekers een goed zicht hebt op de algemene gezondheidstoestand van patiënten.
  • Apothekers geven aan dat ze een meer informerende en sensibiliserende rol willen spelen binnen onze gezondheidszorg.
  • Verder hebben apothekers ook regelmatig contact met patiënten met chronische aandoeningen. 

“Apothekers kennen het nut van bewegen en zeggen dat regelmatig wel eens tegen hun patiënten. Maar het gedrag van de patiënt verandert daarmee niet altijd. Dus we willen het mogelijk maken om mensen daarin te ondersteunen”, aldus Luc Lipkens, Stafmedewerker Bewegen op Verwijzing.

“Apothekers krijgen vaak patiënten over de vloer met allerlei gezondheidsvragen. Daardoor is de apotheker meestal vrij goed op hoogte van de gezondheidssituatie van zijn/haar patiënten, ook van diegenen die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden. Wanneer bepaalde medicatie opgestart wordt voor chronische aandoeningen, kan het zijn dat ook meer dagelijkse beweging aangewezen is. De apotheek kan dan doorverwijzen naar Bewegen Op Verwijzing en de mensen warm maken voor de individuele, betaalbare aanpak”, aldus Dempsey Demeyer, Beweging Op Verwijzing-coach in Gent.

Ben je benieuwd hoe dit juist in zijn werk gaat en wat de meerwaarde van een bewegingscoach is?

We kregen meer inzicht van Luc Lipkens en Dempsey Demeyer (Gezond Leven).

Momenteel loopt dit project slechts in enkele regio’s en zal voor andere apothekers nog onbekend terrein zijn. In de toekomst zou het een mooie verbreding van het beroep zijn, als alle apothekers deze functie op zich kunnen nemen en mogen doorverwijzen naar een bewegingscoach.

 

Wat moet je doen om patiënten door te verwijzen?

Een patiënt kan eenvoudig en heel snel. Maak hier een online verwijsbrief aan met contactgegevens van Bewegen Op Verwijzing-coaches in de buurt.

Meer info over Bewegen op Verwijzing

Image
BOV stappenplan.jpg
Image
regio BOV.JPG