12 sep 2023
COVID-19
Mededeling
Vaccinatie
Image
business-hands-joined-together-teamwork.jpg

Sinds maandag 11 september kan elke vaccinator via Vaccinnet vials met het vaccin tegen COVID-19 bestellen. Je kan maximaal 10 x 10 vials per keer bestellen en dit tot 3 maal tijdens deze campagne. Dit betekent dat je in totaal 1800 doses kan bestellen (3 x 10 vials à 6 doses/vial). Hou wel rekening met de levertermijn van 10 werkdagen. Maak vooraf duidelijke afspraken met de artsen over het uiterste bestelmoment en het juiste afhaalmoment voor de opgetrokken spuitjes. Zo kan je ervoor zorgen dat je voldoende tijd en personeel hebt om alles vlot te laten verlopen in je apotheek.

Huisartsen of verpleegkundigen kunnen opgetrokken spuitjes afhalen in de apotheek. Hiervoor kunnen ze te werk gaan op twee verschillende manieren:

  1. De arts maakt één elektronisch voorschrift per patiënt aan en geeft de lijst (per mail of op papier) van de RID-codes (BEP-nummer) aan de apotheker ten laatste op het moment van afhalen. De apotheker geeft de RID-codes in in zijn/haar software systeem.
  2. De arts maakt een groepsvoorschrift op papier (zie voorbeeld document (apb.be)) met de namen en de rijksregisternummers van de te vaccineren personen. Dit voorschrift wordt ten laatste op het moment van afhalen bezorgt aan de apotheek. Zo kan de apotheker zelf in de software een voorschrift per patiënt aanmaken voor het aanrekenen van het optrekken van het spuitje op naam van de voorschrijvende arts. Dit document moet nadien bewaard worden in de apotheek, net zoals een papieren geneesmiddelen voorschrift.
  3. Apothekers die zullen vaccineren in de apotheek MOETEN zelf hun COVID-19-spuiten optrekken. Een apotheker mag geen COVID-spuitjes optrekken voor collega-apothekers. Een apotheker mag wel spuitjes optrekken voor huisartsen of verpleegkundige mits een voorschrift van een arts (GEEN dummy arts).