12 sep 2023
Communicatie
Mededeling
Sensibilisatie
Vaccinatie
Image
apr software.jpg

Al vele jaren werken apothekers populatiegericht aan de hand van een pop-up om de doelgroep voor de seizoensvaccinatie zo optimaal mogelijk te bereiken, ook dit jaar. De nieuwe pop-up, de PopVAX, geeft een  signaal dat de patiënt tot de doelgroep behoort voor vaccinatie tegen griep, tegen COVID-19, of tegen beide.

Aangezien er door de overheid geen uitnodigingsbrief meer wordt verstuurd naar de burgers om zich te laten vaccineren tegen COVID-19, is het in de eerste plaats aan huisartsen en aan apothekers om burgers hierover aan te spreken. Huisartsen doen dit vooral door een uitnodigingsbrief te sturen naar de risicopersonen uit hun patiëntenbestand. Apothekers doen dit door de patiënten rechtstreeks aan te spreken in de apotheek. Zo maken we van de laagdrempeligheid van de apotheek een echte troef! Gebruik dus zeker de PopVAX als ondersteunende tool!

Deze pop-up geeft de apotheker een signaal dat de patiënt beantwoordt aan de criteria voor vaccinatie tegen COVID-19 en/of griep. We baseren ons op de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad voor vaccinatie tegen COVID-19 en tegen griep (Advies 9766 en 9767). Voor gezonde 65-plussers is er geen PopVAX. We gaan ervan uit dat je die zelf wel kent. Zo houden we de signaaldruk onder controle.

Popvax zal vanaf 15 september automatisch geactiveerd worden door alle deelnemende softwarehuizen. Farmad heeft al een eigen systeem. Apothekers die niet wensen van deze dienst gebruik te maken, kunnen deze deactiveren door dit af te vinken in de systeeminstellingen van FarmaFlux.

Bij problemen, kan je de helpdesk contacteren op docu@apb.be

Meer info over PopVAX