3 apr 2023
Mededeling
Transmurale Zorg
Webinar
Image
apr met patient.jpg

Het VAN-netwerk werkt al jaren aan een betere transmurale medicatieoverdracht. De Groene enveloppes zijn een grote stap, al blijft het daar natuurlijk niet bij. We moeten ook met de medicatiegegevens aan de slag. Dat doen we in een thuismedicatiereconciliatie.
 
Medicatiereconciliatie is een werkwijze die moet worden uitgevoerd in ziekenhuizen bij patiënten met een complex medicatieschema vóór hun ontslag. Toch stellen we vast dat dit niet voldoende is en dat een reconciliatie door de lokale huisapotheker ook nodig is. Het gewoonweg helder en duidelijk op punt stellen van het medicatieschema na ontslag. Uitgebreider dan gewoon een medicatieschema opstellen, minder uitgebreid dan een medication review.

Een nieuwe e-learning van IPSA geeft hiervoor een zeer toegankelijke systematiek. Het is beschikbaar voor zowel apothekers als FTA's. Ga naar de 'Jaarcyclus Apotheker 2023' of 'Jaarcyclus FTA 2023' en klik onderaan de e-learning aan.

Deze e-learning streeft naar drie leerdoelen:

  • Wat is medicatiereconciliatie?
  • Hoe pak ik ontslagbegeleiding in de apotheek op een gestructureerde manier aan?
  • Opsporen van discrepanties en geneesmiddelen gebonden problemen

 
Het VAN focusdomein Transmurale Zorg doet een warme oproep om de e-learning te volgen. Zo geven we meer en beter vorm aan transmurale zorg en vermijden we dat mensen door medicatiegerelateerde problemen binnen de 30 dagen na ontslag opnieuw worden gehospitaliseerd. Want dat zijn er nog altijd te veel.

Volg hier de e-learning voor apothekers

volg hier de e-learning voor FTA's