16 aug 2022
Campagne
Eerste Lijn
Interview
Opleiding
Sensibilisatie
Image
dempsey demeyer.jpg

Al enkele jaren kunnen mensen met een gezondheidsrisico via Bewegen Op Verwijzing effectief op weg geholpen worden naar een actiever leven. Dit via professionele coaching en een beweegplan op maat. Elke volwassene die te veel zit of te weinig beweegt in het dagelijks leven komt in aanmerking voor Bewegen Op Verwijzing. Met een verwijsbrief kan een deelnemer contact opnemen met een Bewegen Op Verwijzing-coach, vervolgens kan het traject opgestart worden. Aanvankelijk konden alleen (huis)artsen patiënten doorverwijzen. Sinds september 2021  is een pilootproject van start gegaan in 12 eerstelijnszones. In deze zones kunnen nu ook apothekers, diëtisten, kinesitherapeuten, maatschappelijk & sociaal werkers, psychologen en verpleegkundigen hun patiënten doorverwijzen naar een coach.

Het pilootproject loopt nog tot eind 2022. Dat wil zeggen dat apothekers uit de 12 eerstelijnszones waar het pilootproject loopt, nog enkele maanden kunnen doorverwijzen. Dempsey Demeyer, Beweging Op Verwijzing-coach in Gent, gelooft sterk in de bijdrage die de apotheker kan leveren. “Apothekers krijgen vaak patiënten over de vloer met allerlei gezondheidsvragen. Daardoor is de apotheker meestal vrij goed op hoogte van de gezondheidssituatie van zijn/haar patiënten, ook van diegenen die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden. Denk maar aan eenzame personen, mensen met chronische ziekten… De apotheker staat dan in een ideale scharnierpositie om initiële info te geven en door te verwijzen naar verdere hulp. Dat is ook zo voor Bewegen Op Verwijzing. Wanneer bepaalde medicatie opgestart wordt voor chronische aandoeningen, dan kan het zijn dat ook meer dagelijkse beweging aangewezen is. Denk maar aan medicatie voor diabetes type 2, lichte tot matige depressie, hoge bloeddruk etc. De apotheek kan dan doorverwijzen naar Bewegen Op Verwijzing en de mensen warm maken voor de individuele, betaalbare aanpak.”

Hoe het werkt
Bewegen Op Verwijzing opstarten gaat gemakkelijk: een zorgverlener stelt een verwijsbrief op voor de patiënt. Daarna is het aan de patiënt om contact op te nemen met een  coach uit de buurt. Idealiter heeft de zorgverlener deze contactgegevens al doorgegeven. “Soms gebeurt het dat de zorgverlener zelfs de afspraak maakt. Dat mag, zolang de patiënt zelf ook echt gemotiveerd is om te starten. Daarom laten we graag de patiënt zelf contact opnemen”, aldus Dempsey. “We plannen dan een intakegesprek. Daarbij bekijken we erg grondig het dagelijks leven en de motivatie van de deelnemer. Ook houden we rekening met de medische achtergrond en eventuele beperkingen. Tijdens dat eerste gesprek wordt een pril en laagdrempelig beweegplan opgesteld. Tijdens opvolggesprekken worden de beweegafspraken uit het plan bijgesteld naargelang de feedback en ervaring van de deelnemer. Dit blijven we doen tot we zien dat de doelstellingen zijn behaald en de patiënt zelf verder kan.”

 

Belang van de apotheker
VAN zette het voorbije jaar mee in op de rol van de apotheker in dit verhaal. Gezien de opleiding van de apotheek, zijn/haar kennis over de geneesmiddelen van patiënten, de onderlinge vertrouwensband met patiënten en het zicht op hun sociale situatie, is de apotheker goed geplaatst om mensen in contact te brengen met een Bewegen Op Verwijzing-coach. “Vlaanderen is met de integratie van meerdere zorgverleners in Bewegen Op Verwijzing  een koploper in het Europees project EUPAP. Zowel op het gebied van schaalgrootte als de diversiteit aan zorgverstrekkers, waaronder ook apothekers die de Beweging Op Verwijzing kunnen voorschrijven", zegt Barbara Verboven, projectmedewerker VAN.

Te weinig beweging in het dagelijkse leven is een belangrijke risicofactor voor heel wat aandoeningen. Dit soort preventie wordt vaak nog vergeten. “Het is positief dat er hieromtrent nu wel Europese initiatieven zijn, en dat wij dit tezamen met 9 andere Europese landen actief aan het uitwerken zijn”, zegt Barbara. Ook in termen van grootte zijn we koplopers. In sommige andere landen is dit soort doorverwijzing enkel beschikbaar in één regio, gemeente of ziekenhuis, terwijl dit in Vlaanderen in heel wat eerstelijnszones te vinden is.

“Lokale apothekers vormen een belangrijke schakel om de mensen met hoogste noodzaak te detecteren en door te verwijzen naar een coach. Er is een grote link tussen het opleidingsniveau en de hoeveelheid beweging die patiënten krijgen. En het is ook duidelijk dat er grotere vooruitgang is door de coaching bij de groep die het het hardst nodig heeft”, aldus Barbara.

 

Ben jij zelf benieuwd naar hoe je als apotheker kan doorverwijzen naar Bewegen op Verwijzing? Op de website van Gezond Leven vind je een e-learning. Zo krijg je een spoedcursus over hoe je kan praten over Bewegen op Verwijzing en doorverwijzen https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing/pilootproject