2 aug 2022
COVID-19
Mededeling
Oproep
Vaccinatie
Image
vaccin compilatie.jpg

COVID-19 doet nog steeds de ronde. De vaccins bieden gelukkig nog steeds een uitstekende bescherming. Die bescherming moet dus regelmatig genoeg versterkt worden met boostervaccinaties. In de komende herfst- en wintermaanden verwacht men opnieuw een stijging in het aantal besmettingen. Voor deze nieuwe heropflakkering begint, worden alle volwassenen in Vlaanderen nogmaals uitgenodigd om een aanvullende boosterprik te krijgen.

In de najaarscampagne zullen kwetsbaardere personen als eerste uitgenodigd worden. Dit omvat iedereen vanaf 65 jaar en personen met een verzwakte immuniteit. Vaccinatie is ook sterk aangeraden voor burgers met gezondheidsproblemen, zwangere vrouwen en huisgenoten van kwetsbare groepen.

Iedereen die werkt in de zorg wordt aanbevolen om voor het begin van de herfst en de winter een vaccinatie tegen COVID-19 te krijgen. In sommige zorgvoorzieningen zal het personeel al in augustus de kans krijgen om gevaccineerd te worden. Andere zorgverleners worden vanaf september als eerste uitgenodigd voor vaccinatie in de vaccinatiecentra, samen met de 65+'ers en mensen met verzwakte immuniteit. Meer info hierover op de website van het Agentschap Zorg & Gezondheid.

Zoals bij eerdere vaccinatierondes zullen deze herfstprikken gezet worden in de vaccinatiecentra. En we kunnen opnieuw een aanzienlijke drukte verwachten. Alle hulp zal nodig zijn, inclusief farmaceutisch experten en bereiders van vaccins. Daarom een warme oproep aan alle apothekers om te overwegen de vaccinatiecampagne bij te staan.

Stagiair apothekers zijn ook welkom als vrijwilliger. Je kan in dit geval ingezet worden in het kader van de stage, met toestemming van de universiteit. Stagairs worden echter nog niet aangeraden de rol van apotheker binnen het centrum vervullen.

Wil je graag helpen? Meld je bij je lokaal vaccinatiecentrum en laat weten hoe jij kan bijdragen.

Meer info over herfstvaccinatiecampagne.