Sinds de start van de covid-19-pandemie werken de verschillende organisaties binnen de apotheeksector samen om de apothekers op het terrein zo goed mogelijk te ondersteunen.

De sectorbrede taskforce vaccinatie werkt rond enkele grote thema's:

  • De apotheker als farmaceutisch expert in de vaccinatiecentra
  • Sensibilisatie voor covid-vaccinatie in de apotheek
  • Inkanteling van de covid-vaccinatie in de reguliere eerste lijn (satellietapotheken)

Samen met APB, OPHACO, AUP en UPB-UVB werkt VAN mee aan draaiboeken, opleidingen en digitale toepassingen om apothekers te ondersteunen. Alle materialen werden verzameld op de website van APB.

 

Alles over covid-vaccinatie

Coördinator focusdomein

Heb je een vraag in verband met dit focusdomein of wil je graag helpen om dit verder uit te bouwen? Neem contact op met de coördinator.