1 mrt 2023
COVID-19
Mededeling
Vaccinatie
Image
Vaccin apotheker voorbereiden.png

Momenteel zijn er geen aanwijzingen die stellen dat het advies van de Hoge Gezondheidsraad in het kader van COVID-19-vaccinatie zal wijzigen. Dit wil zeggen dat iemand die reeds gevaccineerd werd met een adapted vaccin ten vroegste in aanmerking komt voor een nieuwe vaccinatie in het najaar van 2023.

Er wordt nog steeds gevaccineerd, en dus volgen nieuwe bestelmomenten.
Om de continuïteit van de vaccinatie te garanderen voor burgers die in het verleden nog geen basisvaccinatie of boostervaccinatie met het aangepaste COVID-19-vaccin ontvingen, is het de bedoeling dat zij nog steeds kunnen instappen in een vaccinatietraject bij de huisarts of apotheker. Daarom zal opnieuw de mogelijkheid geboden worden om COVID-19-vaccins te bestellen via Vaccinnet. Om in deze periode de verspilling tot een minimum te beperken, werd opnieuw gekozen voor 2 bestelmomenten. Deze zullen respectievelijk plaatsvinden op:

  • 24 april – 7 Mei
  • 26 juni – 9 juli

Voor deze bestelmomenten gelden dezelfde principes als voorgaande bestelmomenten in functie van: leveringstermijn, aantal te bestellen vials, etc. In functie van een gewijzigd advies van de HGR of een evaluatie via het operationeel dashboard, bestaat steeds de mogelijkheid om de frequentie van deze bestelmomenten te herzien.

Lees hier meer over bestellingen.