12 okt 2021
COVID-19
Vaccinatie
Image
Covid vaccin - bron: Freepik.com

Op vraag van de vertegenwoordigers van de vaccinatiecentra, meerdere andere partners uit de eerstelijn en tevens omdat we er zelf in geloven, komt de satelliet-apotheek terug in beeld. Het focusdomein vaccinatie van het VAN-netwerk kreeg de opdracht dit concept verder uit te werken, samen met de sector Task Force Vaccinatie.

De satelliet-apotheek kan een toegevoegde waarde hebben in het vaccinatieproces van de booster-vaccinatie omwille van meerdere redenen:

  • Wanneer men overgaat tot één vaccinatiecentra per ELZ, worden de afstanden voor de burger mogelijk groter. Het kan interessant zijn om één of twee satelliet-apotheken te voorzien om die afstand te beperken.

  • Het is duidelijk dat sommige niet-gevaccineerde personen niet tot in het vaccinatiecentrum geraken. Mogelijks kan het helpen om dichter bij de burger te zitten en wijkgericht het vaccinatieproces te organiseren.

  • Wanneer men uiteindelijk het vaccinatieproces zal inkantelen in de eerste lijn, moet er met de reguliere apotheek samengewerkt worden. Een oefening nu al loopt met de satelliet-apotheken leert ons wat mogelijke moeilijkheden zouden kunnen zijn.

Om al deze redenen lijkt het idee ‘vaccins voorbereiden in satelliet-apotheken’ een waardevolle aanvulling op de vaccinatiecentra. Het is nog te vroeg om details vrij te geven over hoe we dit willen opstarten, maar we houden je zeker op de hoogte.