12 sep 2023
Communicatie
COVID-19
Mededeling
Vaccinatie
Image
Vaccin apotheker voorbereiden.png

In dit korte overzicht behandelen we enkele praktische aspecten van het vaccineren in de apotheek. We hebben het over het (beperkte) risico op myocarditis, pediatrische vaccinaties, het verdunnen van vaccins, en het belang van anamnese. We gaan ook in op het registratieproces voor apotheken die vaccinatiediensten aanbieden en de startdatum voor het vaccineren tegen COVID-19 en griep.

 

Hoe omgaan met het (beperkte) risico op myocarditis bij vaccinatie tegen COVID-19:  

Het is belangrijk dat je patiënten die behoren tot een risicogroep sensibiliseert om zich te laten vaccineren tegen COVID-19 en griep. Patiënten die niet tot een risicogroep behoren en toch gevaccineerd wensen te worden tegen COVID-19 en/of griep, mogen eveneens gevaccineerd worden. Indien er vaccinatietwijfel zou zijn bij mannen jonger dan 30 jaar wegens het (beperkte) risico op myocarditis, dan kan je deze twijfel alvast verminderen met volgende argumenten. Er zou een iets hoger risico op myocarditis zijn bij mannen onder de 30 jaar. Wetenschappelijke evidentie hiervoor is beperkt. Bovendien is de incidentie van myocarditis na het doormaken van een COVID-19-infectie hoger dan deze ten gevolge van de vaccinatie tegen COVID-19. Je kan wel jonge mannen bij het vaccineren adviseren dat ze best hun huisarts consulteren, mochten er zich klachten voordoen van kortademigheid of pijn op de borst. Je zou ook preventief kunnen vragen bij de anamnese of de persoon een voorgeschiedenis heeft van myocarditis.

 

Pediatrische COVID-19-vaccins:

Er wordt apothekers afgeraden om kinderen jonger dan 16 jaar te vaccineren in de apotheek. Dit omdat tijdens de opleiding voor vaccineren er geen basic life support voor jonge kinderen aan bod kwam. Pediatrische vaccins zullen wel beschikbaar zijn om te bestellen via Vaccinnet, zodat deze kunnen opgetrokken worden voor artsen.

Bij de vorige Covid-19 – Pfizer/BioNTech – Comirnaty PED moest je 0.2ml optrekken uit een vial. Bij de nieuwe Covid-19-Pfizer/BioNtech-Comirnaty-Ped XBB 1.5 trek je nu 0.3ml op uit de vial zowel voor de 10 micrograms/dose - RTU (voor 5–11 jaar) als voor 3 micrograms/dose - DTU (6m-4 jaar). De bestellingen werden op dit ogenblik tegengehouden om de voorraad goed te kunnen aftellen op de noden. Richtlijnen hierover volgen.

 

NIET verdunnen!

Let op, de vials die je bestelt via Vaccinnet moeten NIET verdund worden met fysiologisch water. Behalve pediatrische vaccins voor kinderen tussen 6 maanden en 4 jaar oud, deze moeten wèl verdund worden. De vials worden met de bijhorende spuitjes geleverd in de apotheek. Voor meer info, bekijk hier het filmpje over hoe je COVID-vaccins optrekt.

Na het optrekken blijven de COVID-spuitjes 6 uur goed bij kamertemperatuur. Er wordt wel aangeraden dat ze door de arts of de verpleegkundige met een koeltas of frigobox worden afgehaald.  Vials blijven 10 weken na ontdooiingsdatum goed bij 2-8°C.

 

Vergeet ook de anamnese niet:

Voor je het vaccin toedient, is het nog steeds zeer belangrijk dat je een anamnese afneemt bij de patiënt. Dit om het risico op een anafylactische shock, een allergische reactie of  dergelijke zo veel mogelijk uit te sluiten. Op deze pagina vind je de meest recente flowchart met informatie over anamnese.

 

Vergeet niet je apotheek te registreren op apotheek.be als je vaccinatie aanbiedt tegen COVID-19 en/of griep!

Elke burger moet moeiteloos kunnen achterhalen bij welke apotheek hij/zij terecht kan om een vaccin toegediend te krijgen. Daarvoor kan men steeds op de website apotheek.be terecht.

Bied jij vaccinatie aan in je apotheek? Hou dan zeker de informatie op de site apotheek.be actueel. Dit doe je via je profiel op MyAPB. Hier kan je voor je eigen apotheek aanduiden of je dit najaar al dan niet vaccins zal toedienen. Zo kan de burger er steeds op vertrouwen dat de gegevens over de vaccinatieservice van hun lokale (huis)apotheek correct zijn.

Bekijk hier de instructies over hoe je dit precies doet.

Ten vroegste vanaf 15 oktober patiënten beginnen vaccineren tegen COVID-19 en griep!

Bekijk hier het overzicht van de te bestellen vaccins op Vaccinnet.