6 dec 2022
Communicatie
Eerste Lijn
Event
Intern nieuws
Mededeling
Image
Save the date symposium CAVAsa

In maart 2021 ging het project #CAVAsa van start met Vlaamse Relancemiddelen van toenmalig Vlaams minister Wouter Beke. Project #CAVAsa staat voor CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) en VAN (Vlaams Apothekers Netwerk) samen. Het bouwt aan een samenwerking tussen huisapothekers en lokale CAW voor het (vroeg)detecteren en toeleiden tot zorg van burgers met een psychosociale hulpvraag in de eerste lijn, met een bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren en de zorgmijders.

#CAVAsa loopt momenteel in een tweede fase met meer dan 218 apothekers uit 33 eerstelijnszones, binnen 5 CAW regio's. Er werden reeds materialen (posters, foldertjes) en een geaccrediteerde e-learning ontwikkeld en de lokale praktijkavonden lopen volop.

Het projectteam van #CAVAsa nodigt je graag uit op maandagvoormiddag 6 februari 2023 het symposium "Detectie van psychosociale kwetsbaarheid in de eerste lijn: wat we kunnen leren uit project #CAVAsa? Een samenwerking tussen apothekers en CAW". Dit zal plaatsvinden in het Vlaams Parlement (zaal 'De Schelp'). 

Wij willen ook jou hier heel graag bij verwelkomen. Dit symposium sluit naadloos aan bij het DNA van VAN en het CAW. VAN als netwerkorganisatie van de Vlaamse apothekersverenigingen dat fungeert als aanspreekpunt en spreekbuis tegenover de Vlaamse overheid en CAW als organisatie betrokken bij de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen.

Project #CAVAsa kan een inspiratie zijn voor andere beroepsgroepen binnen de eerste lijn rond psychosociaal welzijn, een stimulans tot lokale multidisciplinaire samenwerkingen rond geestelijke gezondheid en welzijn alsook de link zijn naar de netwerken geestelijke gezondheidszorg. 

Aline Ghijselings, Eva Rens, Veerle Foulon, Kris Van den Broeck en Caroline Hutsebaut, het #CAVAsa projectteam, kijken ernaar uit je te verwelkomen.