10 aug 2021
Interview
Image
Apotheker Annelies Van den Berge

De dematerialisatie van elektronische voorschriften maakt niet alleen de administratie makkelijker. Het kan ook de communicatie tussen apotheker, arts en patiënt versterken. Daarnaast krijgt de patiënt een unieke autonomie over de medicatie. Dit zijn maar enkele voordelen die apotheker Annelies Van den Berge aankaart. Haar apothekersteam en patiënten zijn zich al een tijdje volop aan het voorbereiden op de aftrap.

Ze gaf ons haar uitgebreide visie op zowel de voordelen als sommige zorgen van het nieuwe systeem. Volgens Annelies is er niets dat niet kan worden opgelost en kan dit de samenwerking alleen maar bevorderen.

Welke voordelen brengt de dematerialisatie voor uw beroep?

Ik haal veel voldoening uit de manier van communiceren met de patiënt over de medicatie die je nu allemaal plots ziet staan onder diens naam. Anders heb je alleen een idee over wat de patiënt meebrengt, maar nu heb je een totaal overzicht. Het is best leuk voor de patiënt om zo wat autonomie te hebben over de voorschriften in die zin dat ze niet het hele lijstje moeten mee naar huis nemen.

Het mee kunnen opvolgen van de openstaande voorschriften is ook een meerwaarde voor ons voor het opmaken van een correct medicatieschema. Nog niet gesproken over het beter kunnen opvolgen van de therapietrouw van de patiënt.Wanneer voorschriften ontbreken is het ook erg vlot weer recht te trekken met een melding aan de arts, die het voorschrift op het platform zet. Zo moet de patiënt niet fysiek naar de arts om dan weer fysiek naar de apotheek te komen.

Het is gewoon een geïntegreerde toepassing. Wat de dokter schrijft is wat je als apotheker ziet en zit meteen in je software gekoppeld aan je reservaties, stock, bestellingen, enz. Gemakkelijk toch! Je moet niets meer zelf gaan intikken. Enkel juist scannen of selecteren of aanduiden wat er met het product moet gebeuren in je reservatie -en stockbeheer. 

Dematerialisatie brengt met zich mee dat er heel wat administratie wordt vereenvoudigd. Het is tenslotte bijzonder handig dat geschreven voorschriften mogelijks niet meer zullen voorkomen, wat nu toch nog wel vrij vaak het geval is. Alles wat de foutenlast omwille van onduidelijke leesbaarheid reduceert moet aangemoedigd worden.

Wat zal de impact zijn voor de patiënt?

De patiënt krijgt een unieke autonomie over de medicatie. Het mee kunnen opvolgen wat er allemaal nog voorgeschreven staat, het zelf kunnen bepalen wat je wanneer gaat halen en waar lijkt me een enorme stap vooruit. Nu moet je nog je bezoek aan de apotheek eerder plannen en kijken dat je een voorschrift bij de hand hebt. Binnenkort ga je gewoon de apotheek binnen en met je eID - of rijksregisternummer – en kan je gewoon je spullen gaan ophalen.

Uiteraard zal er in het begin wat opsmukwerk zijn van voorschriften die met overmacht werden afgeleverd en zo onterecht op het platform zijn blijven staan. Die moeten dan worden overlopen en verwijderd. Ook kan er initieel dan wat verwarring ontstaan omdat op het platform het lijkt dat de patiënt nog niet om de medicatie kwam, maar het misschien wel al is afgehaald en mogelijks kan er zo dan een dubbele aflevering ontstaan. Maar in feite kan dit in het patiëntendossier ook wel terug gevonden worden.

Hoe bereidt u zich voor of gaat u zich voorbereiden?

Wij vertellen sinds juni aan onze patiënten dat vanaf half september de mogelijkheid bestaat om zonder papieren voorschrift naar de apotheek te komen. Daarom vragen we nu al een tijdje bij elke aflevering om iedereen zijn eID eens opnieuw in te lezen en deze van familieleden en vrienden waarvoor ze mantelzorger zijn eens mee te brengen. We laten ondertussen al eens zien hoe het systeem werkt door de openstaande voorschriften samen te bekijken.

Meestal zijn ze zo onder de indruk van de nieuwe werkwijze dat het zelfs fijn is om hun reeds afgeleverde voorschriften die nog op het platform open staan samen op te kuisen en alles in orde te zetten voor de nieuwe aftrap. Ze komen zelfs spontaan binnen om eID’s te laten inlezen als ze deze niet bij hadden op het moment van de uitleg. We geven ook een flyer mee met de informatie. Er is uiteraard ook wel een segment patiënten die minder vertrouwd is met computers, gsm, apps en dergelijke. Zij hebben nog een uitweg op papier, en we vertellen dat ze ook altijd samen met ons mogen komen kijken wat er nog open staat op hun naam.

Wat is de impact op de multidisciplinaire samenwerking tussen bijvoorbeeld de arts en apotheker?

De driehoeksrelatie is nu eentje met afgeronde hoeken, eigenlijk is het een cirkeltje rond. Voorheen zaten de drie spelers toch wat los van mekaar in hun hokje te werken of te denken. Enerzijds de arts versus de patiënt, de apotheker versus de patiënt en dan nog de apotheker versus de arts. Maar nu heb je een soort helikopterview, waarbij je toch meer een overzicht hebt over een breder geheel. En dat maakt dat je een mooi verhaal samen kan neerzetten.

Er loopt soms nog een en ander mis, maar dat is niets dat niet kan opgelost worden. Ik heb alleen nog maar positieve telefoontjes gedaan naar artsen. Dan zeggen wij “komaan, het zal wel moeten lukken binnenkort, even oefenen en het komt goed”. En het is al altijd gelukt.

Dit hebben we toch altijd nagestreefd: versterken van de vertrouwensrelatie met de patiënt en de arts, verbeteren van de communicatie tussen alle partijen en onze rol als huisapotheker met meer voldoening en in al diens facetten kunnen vervullen.