27 mrt 2023
Communicatie
Eerste Lijn
Interview
Mededeling
Partner
Sensibilisatie
Image
Else Tambuyzer.png

De huisapotheker is een spilfiguur voor medicatieopvolging, en dus een belangrijke schakel in de zorg voor patiënten met een chronische aandoening. Op dinsdag 28 maart brengt Else Tambuyzer, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform, een bezoek aan de apotheek van Marthe Lambrechts om een blik achter de toog te nemen. Met dit bezoek wil Else zien hoe de medicatieopvolging in de apotheek gebeurd en op welke andere manieren de huisapotheker kwaliteitsvolle zorg biedt.

Else vertelt onze wat ze verwacht van het bezoek en hoe zij de rol van de huisapotheker in het verbeteren van de levenskwaliteit van patiënten ziet.

 

Je bent nu ruim een jaar directeur bij het Vlaams Patiëntenplatform. Hoe heb je dat jaar over het algemeen ervaren, in vergelijking met je andere 10 jaar bij VPP?

Als directeur kan ik veel verderzetten van waar ik in de voorgaande 10 jaar al mee bezig was. Daarnaast zijn er natuurlijk ook heel wat nieuwe zaken zoals het financiële, de aansturing en het woordvoerderschap van de organisatie. Ik heb nu een helikopterzicht en ben bezig met ontzettend veel thema’s die belangrijk zijn voor mensen met een chronische aandoening. Dat maakt mijn functie uitdagend en enorm boeiend.

 

Wat verwacht je zoal van het bezoek aan de apotheek van Marthe? 

Veel personen met een chronische aandoening gaan hun geneesmiddelen ophalen in de apotheek. De apotheker is een spilfiguur in hun medicatieopvolging. Daarom is het interessant om vanuit onze organisatie eens achter de schermen bij een apotheek te kunnen kijken. Het is boeiend om te zien hoe apothekers de rol op zich nemen om deze personen te begeleiden in hun zorg.

Het is ook fijn te kunnen zien op welke manieren apothekers nog zorg bieden, los van de gesprekken en direct contact met patiënten achter de toog. Ik denk dan aan de afstemming met artsen, het opstellen van medicatieschema’s, het maken van bereidingen en dergelijke.

 

Op welke manieren merk je dat de huisapotheker de levenskwaliteit van patiënten kan verbeteren? 

Veel patiënten hebben vragen over het gebruik van hun geneesmiddelen. Men vraagt zich bijvoorbeeld wel eens af “wil ik dit wel nemen, hoe moet ik dit nemen, welk effect zal dit hebben?”. Een huisapotheker is iemand die samen met hen een antwoord kan zoeken op deze vragen en medicatie kan zoeken die bij hun noden past. En ook een centrale rol kan opnemen in de medicamenteuze therapie van de patiënt. Bovendien kan de apotheker ook een vertrouwenspersoon zijn.

Een huisapotheker draagt daarnaast bij in het opvangen van signalen over bijvoorbeeld bijwerkingen of geneesmiddelen die niet goed werken of foutief worden ingenomen. Maar ook ondersteunen in het onderdrukken van de kosten door samen te zoeken naar goedkopere alternatieven.

Het is fijn dat apothekers zo laagdrempelig zijn voor patiënten. Snel terecht kunnen bij een betrouwbaar persoon met je vragen is een grote meerwaarde.

 

Over welke struikelblokken zou de apotheker heen moeten om de kwaliteit van patiëntenzorg te blijven garanderen? 

Wij horen soms klachten of vragen over privacy in de apotheek. Die kan helaas niet altijd gegarandeerd worden. Daarnaast is er soms enige onduidelijkheid over wat patiënten allemaal kunnen verwachten van de huisapotheker, zoals bijvoorbeeld een up-to-date medicatieschema. En het is natuurlijk cruciaal dat apothekers goed afstemmen met andere zorgverleners.