15 mrt 2023
Eerste Lijn
Getuigenis
Partner
Sensibilisatie
Image
outreachend werker.jpg

Vandaag is het Dag van het Maatschappelijk werk. Het is niet altijd eenvoudig om in de apotheek de patiënt aan te spreken over welzijn en psychologische gezondheid. Apotheek Vandecasteele in Wilsele-putkapel schakelt daarom sinds 2020 de hulp in van een outreachend werker om daarbij te helpen. Dit doen ze in samenwerking met Zorgzaam Leuven.

We brachten vorig jaar dit initiatief al in de schijnwerper. Nu, een jaar later, willen we graag weten hoe dit verloopt, of dit ook al ergens anders wordt ingezet en welke zorgen de patiënten aan deze maatschappelijk werker toevertrouwen. Karen Van den bosch, betrokken apotheker, vertelt ons alles over hoe het initiatief werkt en wat patiënten ervan mogen verwachten.

Apotheek Vandecasteele is in 2020 een samenwerking gestart met de outreachend werker Stefanie Vandeplas. Deze functie wordt nu overgenomen door Giuseppe Dimasi. Het doel hiervan is om op een vlotte manier burgers samen te brengen en te verbinden door activiteiten te organiseren. “Dit initiatief willen wij als apotheek graag ondersteunen”, zegt Karen. “Omdat het niet altijd eenvoudig is om patiënten aan te spreken in de apotheek, zal er rond verschillende 'thema's' gewerkt worden. De outreachend werker komt eens per maand naar de apotheek.”

Momenteel kent Karen geen andere apotheken waar dit initiatief ook wordt ingezet. Al is ze wel blij dat de apotheek waar zij werkt deze dienst al een tijdje aanbiedt. Volgens haar is dat ook mee te danken aan het buurtteam van haar zorgzame buurt. Op initiatief van Zorgzaam Leuven zijn er in Leuven 8 buurtteams opgericht. Dit zijn multidisciplinaire teams van zorgverleners van dezelfde buurt (o.a. apothekers, verpleegkundigen, huisartsen, psychologen, etc. ) die afspraken maken voor de populatie die woont en leeft in de buurt. In elk buurtteam zitten meerdere zorgverstrekkers van één discipline. Het is dus een netwerk op buurtniveau, geen zorgteam op patiëntniveau.  “Het buurtteam heeft het grote voordeel dat zorgverleners beter kunnen samenwerken en elkaar op de hoogte kunnen brengen van nieuwe initiatieven. Wij kunnen als zorgverleners elkaars functie versterken en de zorg voor onze patiënten verbeteren. Met oog op een zo hoog mogelijke psychologische en fysieke gezondheid voor onze patiënten ondersteunen wij met veel plezier samenwerkingen zoals deze.”

 

“We staan voor jullie klaar”

Tijdens de pandemie heeft Karen gemerkt dat de taak van de apotheker breder werd dan alleen het verlenen van farmaceutische zorg. Ze zijn vaak een klankbord voor patiënten die graag even hun hart luchten of misschien zelfs het enige sociale contact dat ouderen hebben. Vandaar ook haar wens om maximale ondersteuning te kunnen bieden voor deze patiëntengroepen.

“Eenzaamheid blijft een belangrijk probleem”, verklaart Karen. “Activiteiten die door de outreachend werker georganiseerd worden, zijn niet alleen bedoeld voor 'kwetsbare' bevolkingsgroepen, wij willen graag dat het bereik voor deze activiteiten zo groot mogelijk is. Op deze manier wordt de drempel om deel te nemen verlaagd en kunnen we zo veel mogelijk mensen met elkaar in contact brengen.”

“Dat klopt. Op de 30-tal mensen die bijvoorbeeld vandaag gepasseerd zijn, heb ik wel een 10-tal keer het woord eenzaam gehoord”, zegt Giuseppe Dimasi, outreachend maatschappelijk werker. “Het ging vaak niet over zichzelf, maar de mensen willen dus hun naasten of buren helpen en doorverwijzen.”

Mobiliteit is soms ook een moeilijk gegeven. Gelukkig zijn de activiteiten zeer laagdrempelig en is er een mogelijkheid om aangepast vervoer te voorzien. Er wordt ook samengewerkt met een beweging op verwijzing coach. “Deze coach zal individueel per patiënt bekijken welke bewegingsactiviteiten haalbaar zijn en zal ondersteunen om een betere fysieke gezondheid mogelijk te maken. Om ook het psychologisch welzijn laagdrempelig te kunnen ondersteunen werken wij samen met een ELP (eerstelijnpsycholoog), het is een laagdrempelige manier om extra psychologisch ondersteuning te kunnen bieden door een professional. Het buurtteam ondersteunt de samenwerking van deze verschillende zorgverleners”, aldus Karen.

“‘We staan voor jullie klaar’ is de boodschap voor patiënten, cliënten en buren”, zegt Giuseppe Dimasi. “We hopen om een extra toegevoegde waarde te kunnen bieden aan iedereen in de buurt en hen beter verder te helpen bij allerhande vragen. Dat gaat verder dan individuele hulp. Het buurtteam van Zorgzaam Leuven biedt dus steun op multidisciplinair niveau.”