26 dec 2023
Communicatie
Eerste Lijn
Event
Intern nieuws
Mededeling
Opleiding
Project

Op vrijdag 8 december organiseerde het VAN Focusdomein Eerste Lijn & Zorgsamenwerking de online infosessie ‘Kringwerking - een unieke troef voor je eerstelijnszone’. De sessie stond open voor alle apothekers die nu al een rol opnemen op het niveau van de kringwerking, actief zijn in de zorgraad en/of nauwer betrokken willen worden bij die werking. Tijdens de infosessie gingen we dieper in op de eerste lijn, de rol van kringwerkingen en hoe de lokale huisapotheker zich hiervoor kan inzetten. We vatten hier de gestelde vragen van de sessie samen, alsook hun antwoorden.

 

Hoe ziet de Vlaamse overheid de kringwerkingen in dit geïntegreerd plan? Krijgen zij een specifieke rol?

Een kringwerking geeft de mogelijkheid om de beroepsgroep verder te professionaliseren en te fungeren als aanspreekpunt voor de overheid naar de beroepsgroep. De kring is ook belangrijk in de werking van de zorgraden, omdat daar de vertegenwoordiging van beroepsgroepen belangrijk is. Via de kringwerking kan de individuele zorgaanbieder, aangesloten bij de kring, mee evolueren naar meer doelgericht werken en zorgen voor meer integratie binnen de beroepsgroep en naar andere beroepsgroepen en organisaties. De kringwerking kan dus leiden tot meer integratie binnen de beroepsgroep en een mogelijkheid geven tot integratie buiten de beroepsgroep.

 

 

Gebeurt in het voorbeeld van kinesitherapeuten de ondersteuning vanuit AXXON of provinciale koepels? Hoe is dit georganiseerd?

Op het niveau van de Vlaamse vleugel binnen AXXON neemt Jan Palsterman de rol op als kringcoördinator, vergelijkbaar met Domus Medica. Dezelfde aanpak en coördinatie zijn van toepassing.

 

Wat doen de provinciale koepels? Bieden ze nog dichtere ondersteuning aan de basis? En zijn dit betaalde krachten?

In de koepels zijn per provincie de kringbesturen vertegenwoordigd. Hier zijn geen betalende krachten als ondersteuning. De koepels hebben als hoofdtaak het uitwisselen van ervaringen tussen verschillende kringen, het bespreken van relevante thema's die niet beperkt zijn tot het lokale kringgebied. Een voorbeeld hiervan is de aanpak van ziekenhuizen die niet volledig de eerstelijnszones volgen.

Samenwerkingen met hogescholen pak je ook best aan op een hoger niveau. Voorheen werden bijvoorbeeld de beste masterproeven kinesitherapie via hogescholen gepresenteerd aan kinekringen, zoals Brugge. Recentelijk heeft de koepel dit uitgebreid door het open te stellen voor alle kringen in West-Vlaanderen. De koepels krijgen wel een eigen werkingsbudget.

 

 

Hebben de kringen zelf de keuze in hun vorm (vzw, feitelijke vereniging)? Waarom de keuze voor het ene of het andere?

Ja, de kringen kiezen dit zelf. De vorm maakt op zich niet veel verschil, maar een vzw-structuur geeft vaak makkelijkere verzekerbaarheid bij activiteiten en bestuurdersaansprakelijkheid. Globaal gezien worden de regels voor feitelijke verenigingen strenger, waardoor het runnen van een vzw of feitelijke vereniging in de feiten niet veel verschilt.

 

 

Het lijkt me moeilijk om andere collega's te betrekken bij de zorgraad. Men denkt vaak 'what is in it for me'. Voor vergaderingen van onze cluster zorg zijn er maar weinig geïnteresseerde apothekers.

Klopt, de zorgraad is niet voor iedereen weggelegd. Een kringwerking zou echter van de grond moeten kunnen komen door concrete projecten aan te reiken. Eenmaal een kring op gang is, zou de betrokkenheid met de vertegenwoordiger in de zorgraad ook korter moeten zijn, wat de betrokkenheid vergroot. Het is belangrijk hier blijvend aandacht aan geven en aan de kar trekken.

 

 

Hoe krijg je het van de grond als collega's niet weten waarom ze eraan zouden meewerken? Het lijkt toch eerst op de schouders van de apothekers in de zorgraad terecht te komen.

Niet perse. De kringwerking zou dichter bij de dagelijkse realiteit van de lokale apothekers moeten staan dan de zorgraad, wat de weg opent voor meer enthousiastelingen. Het aantal zal wellicht niet heel hoog liggen, maar lokaal kan groei plaatsvinden met de goodwill van enkelen die de meerwaarde erkennen.

 

Lees hier het verlsag van de infosessie