9 mei 2023
Eerste Lijn
Mededeling
Sensibilisatie
Webinar
Image
webinar vivel.jpg

Vanuit de projectgroep Geestelijke Gezondheidszorg organiseerde VIVEL samen met haar partners op 25/04 een webinar over hoe je met de juiste informatie psychologische zorg binnen de eerste lijn kan realiseren. Er waren 485 inschrijvingen, met 89 artsen, 124 psychologen, 46 leden van de zorgraad, 35 maatschappelijke werkers, 16 GGZ netwerk medewerkers, 15 medewerkers van een lokaal bestuur en nog tal van andere functies aanwezig.

Een handig hulpmiddel voor psychologische zorg in de eerste lijn is de toolbox RIZIV-conventie. Je vindt er info over hoe je de zorg van jouw patiënten kan versterken die een nood hebben aan psychologische zorg , wat de RIZIV-conventie precies inhoudt en de rol van eerstelijnszones en netwerken GGZ hierin. Naar aanleiding van het webinar krijgt deze cursus in de maand mei een update en wordt de opname hierin geïntegreerd.

Zoals het project #CAVAsa aantoont, kan ook de lokale huisapotheker een sleutelrol spelen in de zorg voor psychosociale noden in de eerste lijn. Een goede samenwerking is hiervoor ook broodnodig. De sprekers in deze webinar hebben dit mee onderstreept.

Sophie Liekens, coördinator VIVEL: “Ik denk meteen aan het probleem rond groepsaanbod, dat we vaak niet de juiste infrastructuur hebben. Soms zien we apotheken die nu heel mooie infrastructuren ter beschikking hebben en misschien kunnen ze daar iets in betekenen door ervoor te zorgen dat er een groepsaanbod in de apotheek kan doorgaan op een avond als de apotheek toe is. Er zijn nog heel wat mogelijkheden en dan komen we terug bij het cliché van samenwerken lokaal en kijken welke opties mogelijk zijn en passen.”

Nathalie Haeck, eerstelijnspsycholoog: “Alle plekken waar mensen komen met psychische klachten zijn in principe mogelijk als vindplaats, dus ook een apotheek zou hier zeker aan kunnen voldoen, mits de beschikbaarheid van een aparte ruimte zodat de privacy gegarandeerd is. Een apotheek kan op die manier een makkelijke vindplaats zijn binnen een dorp bijvoorbeeld, ik zie er zeker de mogelijkheden van in.”

Dr. Bram Spinnewijn, huisarts: “Het subsidiariteitsprincipe is hier aan de orde, als de apotheek bijvoorbeeld naast de huisartsenpraktijk is dan is het misschien logischer dat de vindplaats in de ene of in de andere ruimte plaatsvindt, zolang er maar een goeie samenwerking is.”

Herbekijk hier de webinar.