9 jun 2022
Communicatie
Eerste Lijn
Getuigenis
Mededeling
Sensibilisatie

Nu de COVID-pandemie in Europa aan kracht mindert, komt er in de ziekenhuizen opnieuw ruimte vrij voor andere behandelingen. Dat is goed nieuws, want een groot aantal patiënten hebben moeten wachten op soms zelfs essentiële ingrijpen. Tegelijk nodigt dit uit tot werken aan een performantere ziekenhuislus, want zo’n ziekenhuisopname is erg stresserend voor de patiënt.Het VAN-netwerk wil dit in de toekomst makkelijker maken voor de patiënt en de betrokken zorgverleners. Daarom wordt er een plan uitgewerkt om de huisapotheker meer in te schakelen om kwetsbare patiënten op te volgen en medicatiegrelateerde problemen te voorkomen.

Marleen Haems, projectmanager Focusdomein Transmurale Zorg, legt het uit in 100 seconden.