7 sep 2021
Communicatie

De dematerialisering van het elektronisch voorschrift (of: het papierloos voorschrijven) wordt volgende week werkelijkheid. Zoals bij elke grote verandering zien we naast een aantal bezorgdheden, ook de troeven van deze evolutie. We hopen dan ook dat deze verandering vlot kan verlopen in het belang van onze patiënt.

Image
close-up medisch formulier. Bron: Freepik.com

Bij de opstart zal er nog wat begrip nodig zijn bij eventuele problemen, van zowel de apotheker als de voorschrijver. Wanneer de mogelijke startproblemen achter ons liggen en het hele proces vlot werkt, zullen de voordelen voor alle zorgverleners, en vooral de patiënt, duidelijk merkbaar worden. Daarenboven is dit een belangrijke stap in het kader van het gedeeld multidisciplinair medicatieschema, ter ondersteuning van de kwaliteit van zorg.

Daarom schuiven we vanuit de sector graag twee belangrijke principes naar voor:

1. Het gelijkwaardigheidsprincipe

Er zijn verschillende mogelijkheden waarop de patiënt een voorschrift kan verkrijgen. Deze mogelijkheden zijn gelijkwaardig en de patiënt heeft het recht om de voor hem/haar meest geschikte te kiezen:

  • a. Via een afdruk van het Bewijs van Elektronisch Voorschrift (BEV). Een aanpassing van het nu gekende formaat van het BEV naar een A4-formaat is voorzien.
  • b. Via het aanbod van reeds bestaande apps.
  • c. Via een lezing van de eID-kaart in de apotheek of een reeds bestaande therapeutische relatie met zijn huisapotheker.

2. Het voorzichtigheidsprincipe

Zowel de voorschrijver als de huisapotheker bespreken met de patiënt welke mogelijkheden er zijn in het kader van de dematerialisatie. Bij twijfel zal de patiënt altijd een BEV meekrijgen, zodat er geen discussie noch probleem ontstaat bij de aflevering van de nodige geneesmiddelen in de apotheek. Het principe van de patiënt die ervoor kiest om papiersparend te willen werken, volgt het basisrecht van de patiënt en de wettelijke afspraken.

Tenslotte laten we weten dat het huidige proces, waarbij een arts de RID-code aan de patiënt bezorgt via mail, Whatsapp of een ander kanaal, geen deel uitmaakt van de dematerialisatie en daarom beter niet meer gebruikt wordt vanaf 15 september.

We wensen iedereen veel succes in deze nieuwe tijden. Met aandacht voor de noden van de patiënt, en met begrip en samenwerking tussen de zorgverleners, wordt de dematerialisatie zonder twijfel een succes.