10 mrt 2023
COVID-19
Mededeling
Vacature
Image
Prik miniser Dalle-1.png

Drie jaar nadat COVID-19 België bereikte, is de vaccinatiegraad in Vlaanderen zeer hoog. Mensen die nog geen vaccin hebben gekregen, hebben wel nog steeds de kans om zich te laten prikken in de eerste lijn. Al geldt niet voor iedereen dezelfde regels.

Wie kan er nog gevaccineerd worden? Welke dosis mag toegediend worden in de apotheek? We zijn de regels voor minderjarigen? Waar en wanneer kan je vaccins bestellen?

We zetten ter verduidelijk alle recente info hier op een rij.

 

 Algemeen geldt de volgende regel:

  • Iedereen vanaf 18 jaar die nog helemaal niet gevaccineerd is, laat zich best nog vaccineren met een basisvaccinatie (2 dosissen) en een boosterdosis. Dat kan via de huisarts of in apotheek.
  • Iedere burger die reeds een basisvaccinatie en een boostervaccinatie ontving met een adapted vaccin, heeft momenteel geen extra vaccinatie nodig en komt niet in aanmerking voor een extra boostervaccinatie met een (ander) adapted vaccin.

 
Meer specifiek:

  • Een burger kreeg reeds een eerste dosis (basisvaccinatie) in het vaccinatiecentrum. Deze burger kan vanaf 1 januari 2023 bij de huisarts of apotheker terecht voor een 2e dosis. Hierbij wordt rekening gehouden met het minimale interval van 3 weken tussen de eerste en tweede dosis.
  • Een burger kreeg reeds een basisvaccinatie, maar nog geen booster met een aangepast vaccin. Deze burger kan terecht bij de huisarts of apotheker voor een boostervaccinatie met het aangepaste vaccin.
  • Een burger kreeg reeds een basisvaccinatie en een booster met een aangepast vaccins. Deze burger komt op dit moment niet in aanmerking voor een additionele boostervaccinatie.

 
Dit principe is op dit moment ook van toepassing voor kwetsbare groepen en zorgverleners: iedere persoon die tot deze doelgroep behoort en reeds een basisvaccinatie en een boostervaccinatie ontving met een adapted vaccin, heeft momenteel geen extra vaccinatie nodig en komt niet in aanmerking voor een extra boostervaccinatie met een (ander) adapted vaccin.

 
Voor minderjarigen

  • Voor kinderen van 5 tot 17 jaar met immunosuppressie of comorbiditeiten wordt een basisvaccinatie (2 dosissen) en een boosterdosis aanbevolen. Bij kinderen van 5 tot 11 jaar gebeurt de basisvaccinatie met een pediatrische variant van het vaccin (verminderde dosis).
  • Voor kinderen van 6 maanden tot 4 jaar met immunosuppressie of met ernstige chronische aandoeningen wordt een basisvaccinatie aanbevolen van 3 dosissen met pediatrische variant van het vaccin. Voor Vlaanderen verloopt dit via de pediatrische referentiecentra: AZ Damiaan (Oostende), Jessa Ziekenhuis (Hasselt), UZ Gent (Gent), UZ Antwerpen (Edegem), UZ Leuven (Leuven).

 
Deze verduidelijking werd ook doorgevoerd op volgende webpagina’s:

 
Bestelmomenten

Om de continuïteit van vaccinatie in het kader van COVID-19 te garanderen voor die burgers die in het verleden nog geen basisvaccinatie of boostervaccinatie met het aangepaste COVID-19-vaccin ontvingen, is het de bedoeling dat zij nog steeds kunnen instappen in een vaccinatietraject bij de huisarts of apotheker. In functie hiervan zal opnieuw de mogelijkheid geboden worden om COVID-19-vaccins te bestellen via Vaccinnet. Om in deze periode de verspilling opnieuw tot een minimum te beperken, werd opnieuw beslist om te kiezen voor 2 bestelmomenten.
Deze zullen respectievelijk plaatsvinden op:

  • Bestelmoment 1: 24 april – 7 Mei
  • Bestelmoment 2: 26 juni – 9 juli

Voor deze bestelmomenten gelden dezelfde principes als voorgaande bestelmomenten in functie van: leveringstermijn, aantal te bestellen vials, etc.

In functie van een wijzigend advies van de HGR of onze evaluatie via het operationeel dashboard, bestaat steeds de mogelijkheid tot het herzien van de frequentie van deze bestelmomenten.

 

Waar kan je bestellen?

Sommige apothekers bestellen vaccins bij de oude verdeler Medista. Vlaanderen kiest echter expliciet voor verdeling via het bestaande systeem van verdeling van gratis vaccins, namelijk via Vaccinnet, net zoals voor de huisartsen. Vaccins kunnen alleen via Vaccinnet besteld worden op de bovenvermelde bestelmomenten.

Dit systeem heeft zijn deugdelijkheid bewezen en laat een zeer goede opvolging toe met zeer weinig dode stock bij de groothandelaren en een betere garantie van de koude keten. De vaccins worden namelijk pas ontdooid vlak na het bestellen en worden 3 à 5 dagen na de bestelling bij de apotheker geleverd.  
 
In Brussel en Wallonië kan wel via de groothandel besteld worden. De vaccins die op voorraad liggen bij de groothandelaar zijn reeds ontdooid en er is natuurlijk ook meer transporttijd (centrale voorraad naar groothandel naar apotheek), wat niet in het voordeel is van het respect voor de koude keten. Het is niet toegestaan dat Vlaamse apothekers COVID-19-vaccins bestellen bij de groothandel (die komen niet uit de Vlaamse voorraad). Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid neemt geen verantwoordelijkheid indien toch via de groothandel wordt besteld. 

Hoe begin je aan vaccineren in de apotheek? Lees er hier alles over.