Vergoeding & Apotheekorganisatie

Nieuwe activiteiten en diensten in de apotheek hebben ook behoefte aan nieuwe vergoedingssystemen. Vaak zijn ze immers ook niet meer gekoppeld aan het afleveren van een product. Dit focusdomein wil mogelijke alternatieve modellen in kaart brengen en zal de andere Focusdomeinen ondersteunen om, waar nodig, aangepaste vergoedingsmodellen en apotheek-organisatievormen te ontwikkelen.

Coördinator focusdomein

Heb je een vraag in verband met dit focusdomein of wil je graag helpen om dit verder uit te bouwen? Neem contact op met de coördinator.