De Vlaamse overheid lanceert elkaar jaar een sensibilisatiecampagne voor griepvaccinatie. Apothekers ondersteunen deze campagne door patiënten te sensibiliseren om zich te laten vaccineren. 

Ze kunnen hiervoor beroep doen op de pop-up die in hun apotheeksoftware verschijnt om zo (risico)patiënten gericht aan te spreken. Daarnaast stelt de overheid heel wat campagnematerialen ter beschikking. 

Wie er in aanmerking komt als risicogroep voor griepvaccinatie, lees je in de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad. 

Coördinator focusdomein

Heb je een vraag in verband met dit focusdomein of wil je graag helpen om dit verder uit te bouwen? Neem contact op met de coördinator.