Jaarlijks voorziet de Vlaamse overheid materialen om burgers te sensibiliseren zich te laten vaccineren tegen de seizoensgriep. Apothekers kunnen deze materialen gebruiken in hun apotheek.

De materialen vind je op de website laatjevaccineren.be. De rechtstreekse link naar de materialen vind je onderaan rechts op deze pagina. 

Image
Materialen griep 2021-2022 (2)