17 dec 2021

Hoewel inentingen tegen COVID-19 nog niet mogelijk zijn bij de huisarts of apotheker, lopen er in Vlaanderen 9 pilootprojecten die een duurzame inkanteling in de eerste lijn voorzien. Daarbij wordt er gewerkt met satellietapotheken, die vaccins geleverd krijgen van de vaccinatiecentra. Apothekers bereiden de spuiten voor, waarna artsen en verpleegkundigen ze toedienen aan patiënten. Op deze manier tonen apothekers opnieuw hun meerwaarde in de verdere bestrijding van het virus. 

Het doel van de pilootprojecten is om na te gaan of op termijn de taken van de vaccinatiecentra kunnen worden overgenomen door de eerstelijnszorg. De satellietapotheken werken samen met lokale vaccinatiecentra, artsen en verpleegkundigen. De apothekers bewaren de vials en bereiden de spuiten voor, vergelijkbaar met hun werk in de centra. “De apotheek heeft de juiste uitrusting en de apotheker heeft de juiste kennis en opleiding om een goede bewaring en werking te garanderen”, zegt apotheker Pieter Mertens van eerstelijnszone Kemp & Duin. Hij stapte een paar weken geleden mee het pilootproject in.  

Samen met artsen

De ervaring die de apothekers opdeden als farmaceutische experten in de vaccinatiecentra heeft hen voorbereid op het proces. “We hebben een goede, open communicatie”, zegt Mileen De Saedeleir, apotheker in de satellietapotheek van eerstelijnszone Amalo. “We bereiden per dag een honderdtal spuiten voor. We presteerden al vele uren in het vaccinatiecentrum, dus dit lukt ons goed.” 

“De betrokken artsen beseffen dat de samenwerking met een apotheker absoluut een meerwaarde biedt. Ze erkennen de kwaliteit van ons werk en voelen zich comfortabeler als ze de klaargemaakte spuitjes bij ons komen halen, dan weten ze zeker dat alles in orde is”, aldus Pieter. 

Ter plaatse vaccineren

Bij Apotheek Herfelingen in eerstelijnszone Pajottenland ging het een stap verder. In oktober organiseerde men een prikmoment. Burgers die twee maanden eerder een Johnson & Johnson vaccin kregen, konden een boosterprik krijgen in de apotheek zelf. Afgelopen zondag ging er opnieuw een vaccinatiemoment door. Dit gebeurt overigens reeds in een aantal Brusselse apotheken. 

“We stelden onze lokalen ter beschikking en stonden in voor de bereiding van de vaccins. De prikken werden gezet door artsen of door verpleegkundigen onder toezicht van de arts”, zegt Apotheker Thomas Van Cutsem. Burgers die nog niet ingingen op de uitnodigingen van het vaccinatiecentrum, konden contact opnemen met de apotheek om hun eerste prik daar in te plannen. 

Een uitbreiding van de satellietapotheken zou ervoor kunnen zorgen dat een arts altijd vlot de nodige vaccins kan krijgen. Het wetsvoorstel dat apothekers toestaat om ook zelf te vaccineren, is onlangs goedgekeurd door de ministerraad. Op deze manier kunnen apothekers actief helpen om de vaccinatiegraad te verhogen. 

Persverantwoordelijke

Wenst u meer toelichting over de visie van ons netwerk of hulp bij het schrijven van een artikel? Neem gerust contact op.

Vrij te gebruiken logo's en beelden

Hieronder vind je onder meer het logo van VAN en enkele stockfoto's.

De missie van het Vlaamse Apothekers Netwerk

VAN is een samenwerkingsverband van de apothekersverenigingen in de Vlaamse gemeenschap. Het brengt hun standpunten samen en fungeert als spreekbuis van de Vlaamse apothekers tegenover de Vlaamse overheid en alle organisaties betrokken bij de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen. Het VAN-netwerk omkadert en versterkt de positie van de apotheker als actieve partner binnen een Vlaams gezondheidsbeleid. Via de apothekersverenigingen ondersteunt VAN de Vlaamse apotheker in zijn dagelijkse praktijk, en ontwikkelt en valoriseert het het beroep van apotheker.