7 sep 2021
COVID-19
Vaccinatie

Op 24 augustus organiseerde Zorgzaam Leuven een dry-run van een groepsvaccinatiemoment met enkele zorgverleners uit de eerste lijn. Dit in het thema van een pilootproject waarmee Zorgzaam Leuven onderzoek uitvoert naar het kwaliteitskader, de procesflow en het juridisch kader voor boostervaccinatie. Er waren 13 zorgverleners aanwezig, verpleegkundigen, huisartsen en apothekers.

Image
Foto van de dry-run groepsvaccinatie

“In Zorgzaam Leuven is de eerste lijn gestructureerd in buurtteams. Dit zijn teams van zorgverstrekkers die multidisciplinair samenwerken en een vaccinatieprogramma buurtgericht kunnen organiseren”, zegt Marie Van de Putte, apotheker werkzaam bij BAF en VAN, en coördinator van Zorgzaam Leuven. “Een buurtteam in de binnenstad kreeg de opdracht om een groepsvaccinatiemoment in een buurtcentrum uit te voeren via deze simulatie.”

Resultaten

Tijdens de dry-run stonden enkele kernthema’s centraal. Er werd nagedacht over welke procesflow nodig is om vaccins efficiënt en kwaliteitsvol te voorzien, hoe zorgverleners naar groepsvaccinatie op buurtniveau kijken en welke rol ze willen opnemen.

“Alle deelnemende zorgverleners gaven aan in de toekomst te willen meewerken aan buurtgerichte groepsacties rond vaccinatie”, zegt Marie. “Het model groepsvaccinatie op buurtniveau werd positief beoordeeld en geeft door de nabijheid en vertrouwdheid voordelen voor de burger.”

Rol van apothekers

De voorkeur van de deelnemende apothekers ging in de eerste plaats naar vaccins voorbereiden, gevolgd door zelf vaccineren. Ze willen ook hun steen bijdragen in het onthaal en de begeleiding van patiënten.

“Om de groepsvaccinatie vlot en efficiënt van vaccins te voorzien, werden twee opties getest”, legt Marie uit. “Enerzijds dat vaccins worden bereid in de bereidingsruimte op de locatie van de vaccinatiedag zelf of anderzijds dat vaccins worden klaargemaakt in de satellietapotheek van de eerstelijnszone. Bij deze laatste worden de klaargemaakte spuiten geleverd op de locatie van de groepsvaccinatie. In alle scenario’s is de samenwerking met een satellietapotheek heel belangrijk.”