6 dec 2022
Event
Partner
Preventie
Image
inspiratiedag.jpg

Meer dan 950.000 Vlamingen heeft een verhoogd risico om binnen de 10 jaar diabetes type 2 te ontwikkelen. Bij 1/3 van diabetespatiënten is dit zelfs niet gediagnosticeerd. De Diabetes Liga zet zich met het initiatief HALT2Diabetes in om hier verandering te brengen en de algemene gezondheid te verbeteren. Het wil personen met een verhoogd risico op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten opsporen en begeleiden naar een gezonde leefstijl.

HALT2Diabetes bestaat nu 10 jaar en wordt in steeds meer regio’s in Vlaanderen uitgerold en geïmplementeerd. Er is zeer veel interesse en belangstelling voor preventie. Daarom organiseerde de Diabetes Liga een inspiratiedag voor lokale besturen, Logo’s, Eerstelijnszones en zorgverleners, waaronder apothekers.

VAN is vereerd dat we aanwezig mochten zijn op de inspiratiedag. Hilde Deneyer, algemeen directeur VAN, gaf meer uitleg over hoe de lokale huisapotheker kan bijdragen tot de verdere risicovermindering van diabetes.

Door de laagdrempeligheid van de apotheker, is hij uniek geplaats om de burger hierover te informeren en sensibiliseren. In samenwerking met andere zorgverleners kan hij ook helpen bij de (vroeg)detectie bij risicogroepen. Dat maakt een belangrijk verschil aangezien 1 op 3 diabetespatiënten niet weet dat hij deze aandoening heeft. Lichaamsbeweging, leefstijl, voeding en gewichtsverlies kunnen een evolutie van prediabetes vermijden. De apotheker heeft dan ook ervaring met advies geven over al deze onderwerpen. Ten slotte is vroegdetectie is niet duur, het behandelen van diabetes en zijn gevolgen wel.

Het gaat ook verder dan detectie. De apotheker kan de patiënt bijstaan in het goed gebruik van de nodige geneesmiddelen, alsook de therapietrouw bevorderen. Een goede therapietrouw leidt tot betere suikerwaarden bij de patiënt. Dat leidt tot minder kans op risico’s of complicaties waardoor er soms minder medicatie en zorg nodig kan worden.

De Diabetes Liga gaat, samen met VAN, de lokale beroepsverenigingen en de Vlaamse overheid verder in dialoog om op korte en lange termijn de zorg voor diabetes te verbeteren.

Bekijk hier de presentatie van de inspiratiedag