31 aug 2021
Oproep
Image
Apotheek bord

Tijdens de COVID-crisis bleef het VAN-netwerk steeds de reguliere zorgkanalen voorop zetten. Waar het niet mogelijk bleek, bv. bij de schakelzorgcentra bij de eerste COVID-piek, stimuleerde het VAN-netwerk om via de lokale apothekerskring een zo correct mogelijke delegatie vanuit de apothekers te voorzien.

Vanuit de kringwerkingen werden eveneens de farmaceutisch experten voor de vaccinatiecentra afgevaardigd. In de vaccinatiecampagne waren alle helpende handen nodig om zoveel mogelijk burgers te vaccineren. En dat lijkt ook gelukt: zo’n 89% van alle Vlaamse volwassenen is ondertussen volledig gevaccineerd. Het wordt nu tijd om de centra te sluiten en terug te keren naar de reguliere zorg. De COVID-vaccinatie zal een plaats krijgen binnen de eerste lijn.

Het VAN-netwerk zet de lokale apotheek centraal en pleit daarom voor de oprichting van enkele apotheek-hubs in elke eerstelijnszone. De apotheek die zal fungeren als hub staat los van het vaccinatiecentrum en functioneert volledig zelfstandig. Het personeel van de apotheek-hubs bereidt de vaccins voor voor de huisartsen en verpleegkundigen uit de eerstelijnszone, volgens de opgelegde kwaliteitseisen. Voor het aanduiden van de apotheek-hubs zal er in elke kringwerking overleg worden opgestart, ondersteund door de beroepsverenigingen.

We kiezen niet voor mini-vaccinatiecentra, afzonderlijke bereidingslokalen of wachtposten, maar maken bewust de keuze om de vaccinatie terug te brengen naar de eerste lijn, dicht bij de burger en de patiënt. Zolang er multivials zijn, betekent dit dus bereiden in een apotheek-hub. Zodra er unidosissen zijn, moet dit zijn weg vinden naar het reguliere kanaal, de lokale huisapotheek.

Wat is een apotheek-hub?

Na de sluiting van de vaccinatiecentra gaan we over naar een inkanteling in de eerste lijn. Dit gaat niet over de extra prik, maar over nog te vaccineren personen. Ongeveer 100 tot 300 personen per eerstelijnszone. Dit is natuurlijk te weinig om nog vaccinatiecentra open te houden. Men wil dus inkantelen in de eerste lijn. Dat betekent dat de vaccins ook in de eerste lijn zullen moeten gestockeerd, voorbereid en verdeeld worden.

Dit gebeurt in een apotheek-hub. Dit is geen satelliet-apotheek die afhankelijk is van een vaccinatiecentrum. Een apotheek-hub functioneert zelfstandig.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Vaccins zullen ontdooit geleverd worden. De procedures moeten dan ook strikt gevolgd worden. Het gaat niet over erg grote hoeveelheden, maar slechts een klein aantal vials die evenwel correct moeten bewaard blijven. Lees daarom hieronder de voorwaarden en procedure grondig door. Dit initiatief zal vermoedelijk van start gaan tussen 1 oktober en 15 oktober. Er volgen nog heel wat belangrijke gesprekken voor de vormgeving van deze fase.

Word jij een apotheek-hub?

We willen graag aan alle apotheken, die aan de voorwaarden voldoen, vragen om zich kandidaat te stellen als apotheek-hub. Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met je lokale beroepsvereniging.

VAN instructies en voorwaarden vaccins voorbereiden