26 apr 2023
Communicatie
Digitalisatie
Eerste Lijn
Intern nieuws
Population Health Management
Preventie
Transmurale Zorg
Vaccinatie
Vergoeding & Apotheekorganisatie

VAN heeft een plan. Dankzij het werk van onze gedreven medewerkers in de focusdomeinen, versterken we de rol van de lokale huisapotheker in het Vlaamse gezondheidslandschap. We helpen ook Vlaamse apotheken uit te bouwen tot een efficiënte netwerkorganisatie. Onze focusdomeinen zetten zich elk in voor een specifiek aspect van het apothekersberoep. Ze evolueren ook in omvang en verantwoordelijkheid naargelang de noden van de apotheker.

Dennis Amsters, communicatiemedewerker VAN, en Julie De Maré, beleidsmedewerker VAN, vertellen er alles over in amper 100 seconden!